Informasjon i forbindelse med oppstart i skole for 1.-4. klasse, Abel skole

Mandag 27.4. starter skole og SFO opp igjen for 1.-4. klasse. Skolen starter til vanlig tid og slutter til vanlig tid alle dager. SFO holder åpent fra 8-15.30 nå denne første tiden. Åpne nyheten her og les mer. Følg også med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon.

Skolebuss og transport til skolen

Skolebussen går som ordinært, men vi oppfordrer dere til å kjøre elevene til skolen dersom dere har mulighet. Dette for å redusere fare for smitte. På bussen skal alle gå inn bak, elever skal stå med en meters avstand på holdeplass, her må dere foresatte informere og hjelpe til. Elevene skal sitte på annet hvert sete i bussen, søsken kan sitte i samme sete.

Denne første uka må alle elever bli sluppet av ved hallen, da det foregår asfaltering av oppstillingsplassen ved den andre enden av skolen. Dere får beskjed når det blir endret kjøremønster her.

Faste grupper

Skolen har delt inn alle elever i faste grupper, ut i fra klassene de går i. Dere får beskjed fra kontaktlærer hvilke gruppe deres barn tilhører og hvilke voksne som tilhører de ulike gruppene.

Elever og voksne som tilhører en gruppe er på denne gruppa hele dagen, også i SFO- tid. To og to faste grupper kan samhandle noe, fortrinnsvis utendørs.

Alle grupper har fått faste områder de skal oppholde seg på, både ute og inne.

Skoleområdet blir stengt for alle andre enn elever i 1.-4. klasse. Dette gjelder hele døgnet.

Hygiene

Det er laget faste rutiner for håndvask, for vasking av kontaktflater og for fast gruppetilhørighet i faste områder.

Elevene skal være mye ute, det er laget plan for dette for hver gruppe. Detaljert informasjon kommer fra kontaktlærer/ansvarlig lærer i hver gruppe.

Alle elever må ha med seg det de skal bruke på skolen i egen sekk hver dag. Klær og utstyr skal ikke ligge på skolen, men tas med hjem hver dag. Husk tøy som passer til vær. (Bøker og skole-pc kan ligge på skolen, på elevens faste plass.)

Mat og drikke

Alle elever skal ha med seg egen mat og drikke til alle måltider, det blir ikke servert noen form for mat og drikke på skolen. Melk og skolefrukt er avbestilt frem til sommeren.

Faste lekeområder

Elevene er delt inn i faste lekeområder ute, og det er disse områdene elevene skal møte på om morgenen. Her vil det være en voksen i hvert område, som holder øye med at elevene har det trygt og godt, og at de er i riktig lekeområde. De voksne organiserer når elevene skal gå inn og ut av skolebygningen, slik at det ikke oppstår trengsel på vei inn og i garderober.

Foresatte får ikke lov til å komme inn i skolebygningen.

Oppmøteplasser for de ulike grupper/klasse mandag 27.4.20:

  1. trinn: På utsiden av SFO, ved lekeapparater her.
  2. trinn: Den store fotballbanen (gressmatta)
  3. trinn: Spidernettet/haugene/ballbingen
  4. trinn: Området bak ungdomsskolen, apparater og asfaltområde til og med sjakkbord.