Informasjon om Koronavaksine oppdatert 16.4.21

Gjerstad kommune kontakter deg når du kan tilbys vaksine

 

Når kan jeg få vaksine?

Vi skal tilby koronavaksine til alle innbyggerne over 18 år i Gjerstad. Vårt mål er at personer som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen.

Det er de eldste innbyggerne våre som vaksineres først, og vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen.

Hvordan tar kommunen kontakt med deg?

Alle som får tilbud om vaksine blir kontaktet av kommunen. De eldste har vi kontaktet pr telefon. Vi vil etter hvert sende SMS til personene under 70 år, med svarknapp om man ønsker vaksine eller ikke. Vi ringer deg som ikke har mobiltelefon.

Vi tar IKKE kontakt via sosiale medier, Messenger eller lignende. Du vil aldri få beskjed om at du må betale for vaksinen, og det vil IKKE være mulig å betale for å få vaksinen tidligere enn din tur "i køen". Det er bare ansatte i Gjerstad kommune som ringer om vaksine, vi har ikke satt bort denne jobben til andre.

Hva skjer når du kommer til vaksinering?

Aller først er det fint om du på forhånd kan skrive ut Egenerklæringsskjema til deg som er tilbudt koronavaksine (PDF, 127 kB). Ta med det utfylte skjemaet til vaksinasjonstimen din. Vi leverer ut skjemaet til utfylling dersom du ikke har mulighet til dette hjemme.

 1. Vi tar imot deg og deler ut munnbind og håndsprit
 2. Vi hjelper til med egenerklæring
 3. Du får vaksine (husk praktiske klær)
 4. Du sitter i 20 minutter til observasjon etter vaksinen

Tidsplan for vaksinering i Gjerstad 

Vi får nye vaksiner hver uke og vet ikke hvor mange doser vi får mer enn 2 uker frem i tid. Planen oppdateres fortløpende. 

Fra vaksineringen i Gjerstad startet i uke 1 til og med uke 17 er det totalt 533 personer som har fått (eller får) vaksinedose 1 av Pfizer-vaksine, i tillegg vil 185 personer ha fått vaksinedose 2 pr 29.4.21. I tillegg har 82 personer (helsepersonell) fått dose 1 av Astra Zeneca-vaksine.

Beboere i sykehjem, paviljong 1-3 og alle i aldersgruppe 85+ er ferdigvaksinert i uke 9. 

Noe helsepersonell blir vaksinert hver uke fra og med uke 3, i prioritetsrekkefølge.

Uke 17: Vaksinering i kommunehuset, 30 personer får dose 2, 72 personer får dose 1, (født 1951-53)

Uke 16: Vaksinering i kommunehuset, 66 personer får dose 1, (født 1949-50).

Uke 15: Vaksinering i kommunehuset, 84 personer får dose 1, (født 1947-49) samt noen yngre enn 64 i risikogruppe.

Uke 14: Vaksinering i kommunehuset, 66 personer får dose 1, (født 1945-47), samt noen yngre enn 64 i risikogruppe.

Uke 13: Vaksinering i kommunehuset, onsdag 31.3. 13 personer får dose 2, 23 personer får dose 1 (født 1944-45).

Uke 12: Vaksinering i kommunehuset. 36 personer får dose 1 (personer født 1942-44), ingen får dose 2 denne uke.

Uke 11: Vaksinering i kommunehuset. 29 personer får dose 1 (personer født 1941-42), 1 person får dose 2. 

Uke 10: Vaksinering i kommunehuset. 23 personer får dose 2, 13 personer får dose 1 (personer født 1940). 82 personer (helsepersonell) fikk Astra Zeneca-vaksine, før bruken av denne ble satt på pause.

Uke 9: Vaksinering i kommunehuset. Totalt 30 personer får dose 2, ingen nye får dose 1 denne uke. I uke 9 og 10 mottar vi også til sammen 200 doser med Astra Zeneca-vaksine, disse skal i første omgang brukes til helsepersonell.

Uke 8: Vaksinering i kommunehuset. Totalt 42 personer får dose 2, ingen nye får dose 1 denne uke.

Uke 7: Vaksinering i kommunehuset. 18 personer får dose 2 og 24 personer får dose 1. 

Uke 6: Vaksinering i kommunehuset. 30 personer fikk dose 1 og 6 personer fikk dose 2.

Uke 5: Vaksinering i kommunehuset. 35 personer i alderen 88-84 år fikk første dose med vaksine 4.2.21, i tillegg til noe helsepersonell.

Uke 4: Vi starter vaksinering i kommunehuset. De første som fikk tilbud om vaksine er 12 personer i aldersgruppen 85+

Uke 1-3: Vaksinering av beboere på sykehjem og i paviljong 1-3 ved omsorgssenteret. Disse har fått dose 2 i ukene 4-6.

Prioritering

Alle får informasjon etter hvert som det er  deres tur. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. Les mer på FHI.no om hvem som får vaksinen.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. I begynnelsen av januar  har vi kontaktet alle innbyggere over 75 år for å gi informasjon og høre om de ønsker vaksine. Ut fra denne listen skal vi ta ny kontakt og sette opp tidspunkt for vaksinering for den enkelte, etter hvert som vaksinene mottas i Gjerstad. Så fortsetter vi å kontakte yngre innbyggere når vaksineringen av de eldre er godt i gang.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen raskere. 

Gjerstad kommune er godt forberedt på å håndtere vaksineringen av innbyggerne, og har et opplegg som kan tilpasses enten vi får få eller mange vaksinedoser samtidig.

På vaksinasjonsdagen

Vaksinasjonen vil skje i kommunehuset, 1. etg, Gå inn hovedinngangen, ved Prix.

 

Ta med ferdig utfylt egenerklæringsskjema - hvis du har mulighet til det

Alle må fylle ut egenerklæringsskjema for koronavaksinering, og levere dette inn til oss i vaksinasjonslokalet den dagen du skal få vaksinen.

Vi oppfordrer de som har mulighet til å skrive ut og fylle dette ut på forhånd. Ellers ordner vi det når du kommer, men fint om det fylles ut på forhånd av de som har mulighet.

Transport

Vi oppfordrer alle til å ordne transport selv. De som ikke har mulighet til å ordne transport, må oppgi det når vi tar kontakt om time. 

Klær

For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende. Vaksinen settes i overarmen.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Vi vaksinerer deg i to omganger

Når du har fått første vaksine får du tidspunkt og dato for neste dose. Det er viktig at du møter opp til tidspunktet du har fått, for at vaksinen skal virke.

Om vaksinen

Vi forbereder oss på at det er Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som kommer til Gjerstad først. Vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom.

Fra uke 9 mottar vi i tillegg vaksine fra Astra Zeneca, den skal gis til helsepersonell først og deretter til personer i prioritetsgruppe 5 (se ovenfor - personer i alderen 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstand). Vaksinen gis i to doser med 11 ukers mellomrom.

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper). Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Forsiktighetshensyn koronavaksine:

 • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

Vaksinen er frivillig

Vaksinen er frivillig, og du har mulighet til å takke nei til vaksinen. 

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet har produsert brosjyren "koronavaksinen på 1-2-3". Her kan du også laste ned brosjyren på flere språk.

Mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde