Informasjon om Koronavaksine oppdatert

Info på denne siden er sist oppdatert 22.7.21

Gjerstad kommune kontakter deg når du kan tilbys vaksine

Når kan jeg få vaksine?

Vi skal tilby koronavaksine til alle innbyggerne over 18 år i Gjerstad. Vårt mål er at personer som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen.

Det er de eldste innbyggerne våre som vaksineres først, og vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen.

OBS: Vi har ingen reserveliste du kan registrere deg på for å få time på kort varsel. Vi henter selv inn reserver. Dette er personer som til enhver tid står for tur i nær fremtid. Vi setter alle vaksinedoser vi får, og ingen doser går til spille.

Vi oppfordrer alle til å svare om de ønsker vaksine eller ikke når de mottar SMS fra kommunen med tilbud om å bestille tid for vaksine! Det er viktig at vi får tilbakemelding så organiseringen av vaksineringen blir så effektiv som mulig.

Kommunene kan ha kommet ulikt i vaksinering av ulike aldersgrupper, det henger sammen med aldersfordelingen i befolkningen, og med hvor mange som er i de definerte risikogruppene. Antall doser som kommunen får, tar ikke høyde for aldersfordelingen eller antall i risikogruppene.

Hvordan tar kommunen kontakt med deg?

Alle som får tilbud om vaksine blir kontaktet av kommunen. De eldste har vi kontaktet pr telefon. Fra og med uke 23 sender vi SMS til de som står for tur til å få tilbud om vaksine, med svarknapp om man ønsker vaksine eller ikke. Vi ringer deg som ikke har mobiltelefon, og vi ringer også når vi trenger å fylle på listen med reserver.

Vi tar IKKE kontakt via sosiale medier, Messenger eller lignende. Du vil aldri få beskjed om at du må betale for vaksinen, og det vil IKKE være mulig å betale for å få vaksinen tidligere enn din tur "i køen". Det er bare ansatte i Gjerstad kommune som ringer om vaksine, vi har ikke satt bort denne jobben til andre.

Hva skjer når du kommer til vaksinering?

 1. Vi tar imot deg og deler ut munnbind og håndsprit
 2. Du får vaksine 
 3. Du sitter i 20 minutter til observasjon etter vaksinen

Koronasertifikat 

Nå kan du hente ditt vaksinasjonssertifikat på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat.

Logg inn med Bank-ID og last ned sertifikatet. Du kan også gjøre dette på din mobiltelefon slik at du kan forevise sertifikatet ditt på reise.

Tidsplan for vaksinering i Gjerstad 

Vi får nye vaksiner hver uke og vet ikke sikkert hvor mange doser vi får mer enn 2 uker frem i tid. Planen oppdateres fortløpende. 

Fra vaksineringen i Gjerstad startet i uke 1 til og med uke 30 er det totalt 1604 personer som har fått (eller får) vaksinedose 1 av Pfizer-vaksine, i tillegg vil 868 personer ha fått vaksinedose 2 pr 29.7.21. Av disse har 82 personer (helsepersonell) fått dose 1 av Astra Zeneca-vaksine og dose 2 av Pfizer-vaksinen.

Beboere i sykehjem, paviljong 1-3 og alle i aldersgruppe 85+ er ferdigvaksinert i uke 9. 

Noe helsepersonell blir vaksinert enkelte uker fra og med uke 3, i prioritetsrekkefølge.

Uke 32: Vaksinering i kommunehuset torsdag 12.8. og fredag 13.8. Gjerstad mottar 396 vaksinedoser, dette er foreløpig et usikkert tall. 12 personer skal ha dose 2. Hvis vi mottar dette antallet vil de alle som ønsker det over 18 år ha fått første vaksinedose.

Uke 31: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 5.8.21. Gjerstad mottar 126 vaksinedoser, dette er foreløpig et noe usikkert antall. 30 personer skal ha dose 2. Denne uke vaksinerer vi i aldersgruppen 25-39 år.

Uke 30: Vaksinering i kommunehuset, onsdag 28.7. og torsdag 29.7.21. Gjerstad mottar 408 vaksinedoser. 61 personer får dose 2. Denne uken gir vi tilbud om vaksine til alle mellom 18 og 24 år som drop-in i kommunehuset mellom kl 13 og 17 onsdag 28.7. Torsdag 29.7. blir vi ferdig med første dose til alle over 40 år. 

Uke 29: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 22.7.21. Gjerstad mottar 126 vaksinedoser, av disse er 42 til dose 2. Vi fortsetter denne uke å vaksinere aldersgruppen 54-45 med dose 1, personer født til og med 1974 får tilbud denne uke.

Uke 28: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 15.7.21, 44 personer får dose 2. 40 personer får dose 1, dette er personer i gruppe 9, aldersgruppen 54-45. Intervall til dose 2 er 12 uker.

Uke 27: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 8.7.21, 34 personer får dose 2. 57 personer får dose 1, dette er personer i gruppe 8 og vi starter denne uke på gruppe 9, personer i aldersgruppen 54-45. Intervall til dose 2 er 12 uker.

Uke 26: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 1.7.21, 4 personer får dose 2, 98 personer får dose 1, dette er personer i gruppe 8, alder 64 - 55 år, personer født i 1959-64 får tilbud om vaksine. Intervall til dose 2 er 12 uker.

Uke 25: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 24.6., 31 personer får dose 2, 89 personer får dose 1 (personer i prioritetsgruppe 7 og så starter vi på gruppe 8, alder 64 - 55 år, personer født i 1956 -1958 får tilbud om vaksine. Intervall mellom dose 1 og 2 er økt til 12 uker for alle andre enn risikogruppene.

Uke 24: Vaksinering i kommunehuset, fredag 18.6., 35 personer får dose 2, 61 personer får dose 1 (personer i prioritetsgruppe 6)

Uke 23: Vaksinering i kommunehuset, fredag 11.6., 73 personer får dose 2, 41 personer får dose 1 (personer i prioritetsgruppe 5 og 6)

Uke 22: Vaksinering i kommunehuset, fredag 4.6., 66 personer får dose 2, 48 personer får dose 1 (personer i prioritetsgruppe 5, alder 64-55 år med underliggende sykdom/tilstand)

Uke 21: Vaksinering i kommunehuset, fredag 28.5., 84 personer får dose 2, 26 personer får dose 1 (født 1956 og har fylt 65 år, samt noen i prioritetsgruppe 5).

Uke 20: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 20.5., 66 personer får dose 2, ingen nye får dose 1 denne uke.

Uke 19: Vaksinering i kommunehuset, onsdag 12.5. fra kl 13.30, 23 personer får dose 2, 31 personer får dose 1 (født 1954-55)

Uke 18: Vaksinering i kommunehuset, 36 personer får dose 2, 36 personer får dose 1 (født 1953-54)

Uke 17: Vaksinering i kommunehuset, 30 personer får dose 2, 72 personer får dose 1, (født 1951-53)

Uke 16: Vaksinering i kommunehuset, 66 personer får dose 1, (født 1949-50).

Uke 15: Vaksinering i kommunehuset, 84 personer får dose 1, (født 1947-49) samt noen yngre enn 64 i risikogruppe.

Uke 14: Vaksinering i kommunehuset, 66 personer får dose 1, (født 1945-47), samt noen yngre enn 64 i risikogruppe.

Uke 13: Vaksinering i kommunehuset, onsdag 31.3. 13 personer får dose 2, 23 personer får dose 1 (født 1944-45).

Uke 12: Vaksinering i kommunehuset. 36 personer får dose 1 (personer født 1942-44), ingen får dose 2 denne uke.

Uke 11: Vaksinering i kommunehuset. 29 personer får dose 1 (personer født 1941-42), 1 person får dose 2. 

Uke 10: Vaksinering i kommunehuset. 23 personer får dose 2, 13 personer får dose 1 (personer født 1940). 82 personer (helsepersonell) fikk Astra Zeneca-vaksine, før bruken av denne ble satt på pause.

Uke 9: Vaksinering i kommunehuset. Totalt 30 personer får dose 2, ingen nye får dose 1 denne uke. I uke 9 og 10 mottar vi også til sammen 200 doser med Astra Zeneca-vaksine, disse skal i første omgang brukes til helsepersonell.

Uke 8: Vaksinering i kommunehuset. Totalt 42 personer får dose 2, ingen nye får dose 1 denne uke.

Uke 7: Vaksinering i kommunehuset. 18 personer får dose 2 og 24 personer får dose 1. 

Uke 6: Vaksinering i kommunehuset. 30 personer fikk dose 1 og 6 personer fikk dose 2.

Uke 5: Vaksinering i kommunehuset. 35 personer i alderen 88-84 år fikk første dose med vaksine 4.2.21, i tillegg til noe helsepersonell.

Uke 4: Vi starter vaksinering i kommunehuset. De første som fikk tilbud om vaksine er 12 personer i aldersgruppen 85+

Uke 1-3: Vaksinering av beboere på sykehjem og i paviljong 1-3 ved omsorgssenteret. Disse har fått dose 2 i ukene 4-6.

Prioritering

Alle får informasjon etter hvert som det er  deres tur. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom
 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom
 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år.
 11. Alder 25-39 år.

Les mer på FHI.no om hvem som får vaksinen.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen raskere. 

Gjerstad kommune er godt forberedt på å håndtere vaksineringen av innbyggerne, og har et opplegg som kan tilpasses enten vi får få eller mange vaksinedoser samtidig.

På vaksinasjonsdagen

Vaksinasjonen vil skje i kommunehuset, 1. etg, Gå inn hovedinngangen, ved Prix.

 

Transport

Vi oppfordrer alle til å ordne transport selv. De som ikke har mulighet til å ordne transport, må oppgi det når vi tar kontakt om time. 

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Vi vaksinerer deg i to omganger

Når du har fått første vaksine får du tidspunkt og dato for neste dose. Det er viktig at du møter opp til tidspunktet du har fått, for at vaksinen skal virke.

Om vaksinen

Vi forbereder oss på at det er Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som kommer til Gjerstad først. Vaksinen gis i to doser med seks ukers mellomrom.

I uke 9/10 mottar vi i tillegg vaksine fra Astra Zeneca, den ble gitt til 82 personer, kun til helsepersonell. Senere ble denne vaksinen satt på pause og de som fikk dose 1 av denne vaksinen skal få Pfizervaksine som dose 2. 

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper). Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Forsiktighetshensyn koronavaksine:

 • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

Vaksinen er frivillig

Vaksinen er frivillig, og du har mulighet til å takke nei til vaksinen. 

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet har produsert brosjyren "koronavaksinen på 1-2-3". Her kan du også laste ned brosjyren på flere språk.

Mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde