Informasjon om Koronavaksine

Klikk for stort bildeKoronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. I begynnelsen av januar kontakter vi alle innbyggere over 75 år for å gi informasjon og høre om de ønsker vaksine. Ut fra denne listen skal vi ta ny kontakt og sette opp tidspunkt for vaksinering for den enkelte, etter hvert som vaksinene mottas i Gjerstad. Så fortsetter vi å kontakte yngre innbyggere når vaksineringen av de eldre er godt i gang.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen raskere. 

Vårt mål er at personer som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen.

Gjerstad kommune er godt forberedt på å håndtere vaksineringen av innbyggerne, og har et opplegg som kan tilpasses enten vi får få eller mange vaksinedoser samtidig.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. 

Dette er prioriteringsrekkefølge i henhold til ny informasjon som er kommet 21.12.: Vaksinering starter første uke i 2021, da får de første 10 personene i Gjerstad vaksinen.

 1. Beboere i sykehjem 
 2.  Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4.  Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 1. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 
 1.  Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
 2.  Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
 3.  Alder 55-64 år 
 4. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.  

Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. 

Folkehelseinstituttet har produsert brosjyren "koronavaksinen på 1-2-3". Her kan du også laste ned brosjyren på flere språk.

Mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde