Koronatilskudd - ny mulighet for bedrifter som har tapt inntekter

Det regionale næringsfondet har fått ansvar for å dele ut penger til små, lokale bedrifter som har falt utenfor andre kompensasjonsordninger. Nye midler et tildelt kommunen, og denne gangen er det kun kommunene Gjerstad, Risør og Tvedestrand som har fått midler å dele ut. Søknadsfrist er 24. september 2021.

Dette er tredje søknadsrunde, og de tre kommunene har til sammen 2,6  millioner kroner til bedrifter i de tre kommunene.

Næringssjef i Tvedestrand, Anne Torunn Hvideberg, forteller at Tvedestrand har ca. 1,2 millioner kroner å dele ut i denne runden, Risør har ca. 1 million kroner og Gjerstad 389 000 kroner.

I de to rundene som ble lyst ut og tildelt før sommeren, har det vært gitt kompensasjon på i alt 1,95 millioner kroner til 63 bedrifter i regionen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for den nye tildelingen er satt til 24. september 2021.

Ordningen beskrives også på regionalforvaltning.no.

De som kan søke er følgende:

  • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, treningsstudio, kulturinstitusjoner.
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - og som har hatt inntektsbortfall og/eller ekstra kostnader på grunn av strenge smitteverntiltak, kan også søke ved særlig god begrunnelse.
  • Virksomheter med forretningsadresse i tilskuddskommunen.
  • Søker som søkte og mottok tilskudd i de første rundene av utlysningen kan søke, men dersom det er nye søkere skal disse prioriteres.

Lenke til Regionalforvaltning:

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3042&Cookie=0