Koronavaksine i Gjerstad kommune

Vi er nå i gang med å informere ulike grupper om koronavaksinasjon i vår kommune.

I disse dager ringer vi til alle i aldersgruppen over 75 år. 

Er du over 65 år, oppholder du deg fast i Gjerstad kommune uten å være registrert i folkeregisteret her og ønsker vaksine, må du ta kontakt med oss for å bli satt på liste: Kontakt da post@gjerstad.kommune.no eller telefon 90019694 (åpent kl. 08:00-15:00) 

Som innbygger i Gjerstad får du tilbud om vaksine av Gjerstad kommune uavhengig av hvor du har fastlege.

Når vi får tilgjengelige vaksinedoser, vil vi ta kontakt med innbyggere mellom 65-75 år, mennesker med visse definerte sykdommer og etter hvert alle grupper som skal tilbys vaksine.

Les mer om koronavaksinasjon i Gjerstad kommune.