Nå kan du søke om forskudd på dagpenger fra NAV

Fra mandag 30. mars kan du søke om forskudd. Pengene kan utbetales før påske. Les mer om hvordan.

287 200 arbeidstagere har de siste ukene søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt. NAV gjør det mulig for disse å søke om forskudd på dagpenger fra mandag 30. mars. Pengene kan utbetales før påske.

Følg link for mer informasjon : https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke