Økt ventetid på vanlige legetimer som følge av generell beredskap i forbindelse med koronavirus

I forbindelse med utbrudd av koronavirus på landsbasis, har vi på legekontoret i Gjerstad sett oss nødt til å omprioritere for å bedre vår mulighet for beredskap. Dette vil medføre at det blir noe lengre ventetid på vanlig legetime enn ellers.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for våre pasienter.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal man henvende seg på vanlig måte på telefon 37 11 91 90.

Telefonnummer til legevakt er 116 117.

Vi minner også om at bestilling av vanlig legetime og bestilling av resepter nå kan gjøres på SMS.