Påbud om bruk av munnbind i butikker og bensinstasjoner på Brokelandsheia

Gjerstad kommunestyre har vedtatt en lokal forskrift som er gjeldende fra og med 29.01.2021 kl. 06:00 til og med 28.02.2021 kl. 24:00 og innebærer blant annet følgende:

  • Påbud om bruk av munnbind i butikker og utsalgssteder på Brokelandsheia.
  • Antallsbegrensing i butikker og andre utsalgssteder

Bakgrunnen er at vi har hatt lite smitte i Gjerstad, og det vil vi skal fortsette! Bruk av munnbind er et "føre var"-tiltak, i tillegg til alle de vanlige smitteverntiltak. Hold avstand - vask hendene - hold deg hjemme hvis du er syk!

Les hele forskriften  (PDF, 340 kB)

Gjerstad kommunestyre har i ekstraordinært kommunestyremøte 27.1.21 vedtatt:

1. Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Gjerstad kommune, datert 27.01.2021.

2. Forskriften gjøres gjeldende fra og med 29.01.2021 kl. 06.00 til og med 28.02.2021 kl. 24.00.

3. Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta forlengelse av virkeperioden for forskriften og eventuelt oppheve forskriften hvis behovet bortfaller før utløpet av virkeperioden.

Les hele forskriften (PDF, 340 kB)