Restriksjoner for besøkende til sykehjem og heldøgns omsorgsbolig

Informasjon fra helsedirektoratet

Pasienter i sykehjem og heldøgns omsorgsbolig vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19 (koronaviruset).
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes

 • pårørende og omgangskrets til beboere
 • frivillige hjelpere
 • andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Følgende personer bør ikke besøke kommunale helseinstitusjoner

 • Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager. Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på Fhi sine nettsider 
 • Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.
 • personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals
  og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse
  eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes.

Nærkontakt defineres som

 • bodd i samme husstand
 • pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt smittevernutstyr
 • oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly
 • har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

Ytterligere informasjon om definisjon av nærkontakter (Fhi sine nettsider)

Det er viktig at overnevnte informasjon gjøres kjent for besøkende før de eventuelt møter opp i institusjonen.

Det vises forøvrig til forløpende oppdatering av informasjon på Fhi sine sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19: