Smittesituasjonen og nye innstramminger fra 4. januar 2021

På grunn av økt fare for koronasmitte, innføres det fra i dag nye påbud og råd som i første omgang gjelder frem til 18. januar. Dette medfører noen innstramminger for alle kommuner, også hos oss.

Sosialt samvær

Først og fremst så betyr det at vi må være enda mer bevisste på å ikke være sammen med mange mennesker, både i hjemmet og ellers. Unngå å ha gjester i hjemmet og vent 14 dager med private besøk. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Skole

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. Det betyr at undervisningen på ungdomstrinnet på Abel vil bli en kombinasjon mellom fysisk tilstedeværelse på skolen og hjemmeundervisning. Dette for å avlaste skoleskyssen slik at det blir mulighet til å holde avstand. De som har mulighet oppfordres fortsatt til å kjøre barna på skolen. Alle foresatte har fått detaljert informasjon fra skolen.

Helse og omsorg

Beboerne på institusjon og omsorgsboliger kan ha besøk med en til to faste pårørende eller fra en fast husstand, men vi anbefaler å vente 14 dager med besøk! Ta gjerne kontakt ved enheten ved spørsmål.

Kontaktsenteret psykisk helse og avhengighet blir stengt i en 14 dagers periode. Brukere har fått eller får beskjed om dette.

Næringsliv

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

 Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll

Arrangementer og fritidsaktiviteter

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Reiser

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Biblioteket

Folkebiblioteket er stengt for vanlig besøk en det er mulig å bestille og hente bøker.

Vaksinasjon

Gjerstad får de 10 første dosene med vaksinasjon førstkommende torsdag.
De som i første omgang vil bli prioritert er eldre pasienter på institusjon. Deretter er det personer over 75 år, de vil i de nærmeste dagene bli oppringt og få spørsmål om de ønsker å ta vaksinen.
Vi vet ikke sikkert når vi får flere vaksinedoser, men håper det ikke tar for lang tid. Vi vil da fortsette vaksineringen etter planen og i tråd med nasjonale retningslinjer.

Vi anbefaler at dere leser alle detaljer på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet fhi.no

Kommunens hjemmeside vil også bli oppdatert dersom det blir endringer.