Tilskudd til bedriftsintern opplæring, BIO

Søknadsfrist er fredag 8. mai 2020 og maksimalt støttebeløp er kr. 200.000,-.

Les mer for å finne lenker til utlysningene.

Utlysningen er tilgjengelig både på Agder fylkeskommunes nettside og i Regionalforvaltning.no.

 

Søknadsfrist er fredag 8. mai.

Maksimalt støttebeløp er kr 200 000.

 

Se eller vedlagte utlysning - her er link til nettsidene:

 

Agder fylkeskommune: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Regionalforvaltning: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1633&Cookie=0

 

Vi satser på en rask søknadsbehandling slik at midlene kommer bedriftene til gode så raskt som mulig.