Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Agder fylkeskommune utlyser følgende: For å unngå permitteringer og oppsigelser i forbindelse med koronapandemien kan virksomheter på Agder få tilskudd til opplæring av egne ansatte. Søknadsfrist 30. april 2020.

Les full utlysning av utlysningen om tilskudd.

Her finner du info, kriterier for å søke og elektronisk søknadsskjema.

Ta kontakt med næringssjef Ole Andreas Sandberg dersom du har spørsmål: ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no

Kontaktinformasjon

Ole Andreas Liljedahl Sandberg
Næringssjef
E-post
Telefon 957 56 199