Smittekarantene og isolasjon - spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om smittekarantene og isolasjon fra Regjeringen.no etter ny forskrift ble innført fra fredag 14. januar.

Innhold:

 

Hvem skal i smittekarantene?

Personer som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene hvis de har hatt nærkontakt med den som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer.

Det gjelder flere unntak. Se nedenfor hvem som er unntatt fra smittekarantene.

Andre nærkontakter (som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet) har ikke plikt til å være i karantene, men anbefales å teste seg dag 3 og 5 etter siste nærkontakt. Det anbefales å følge godt med på symptomer i 10 døgn.   Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

Hvor lenge varer smittekarantenen?

I utgangspunktet varer smittekarantenen i 10 døgn etter siste nærkontakt med den smittede.  Det er mulig å teste seg ut av karantenen ved negativt testresultat fra test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten. Du plikter å teste deg så snart som mulig etter at du har fått kunnskap om smitten. Både PCR-test, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest kan benyttes.

Hvem er unntatt fra smittekarantene?

Smittekarantene gjelder ikke for følgende personer: 

 • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
 • De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten. 

Særskilte unntak fra smittekarantene

Det gjelder særskilte unntak fra smittekarantene for bl.a.  personell i kritiske samfunnsfunksjoner og ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport og personell som jobber i barneverninstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede o.l. har særskilt unntak fra smittekarantene:

De er unntatt smittekarantene i arbeidstiden dersom de har testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Unntaket gjelder bare dersom  de er fullvaksinerte og bruker munnbind i arbeidstiden.De er ikke unntatt smittekarantene på fritiden.

Alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående

Personer som besøker nærstående som er alvorlig syk eller døende eller som skal delta i bisettelse eller begravelse til nærstående kan få særskilt unntak fra karantene dersom de:

 • kan dokumentere at de har testet negativt for SARS-CoV-2 med test som er gjennomført samme dag

Karanteneunntaket gjelder kun i det tidsrom dokumentert samvær gjennomføres. Karantene vil ellers gjelde.

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

Utgifter til testing dekkes av den som skal benytte seg av unntaket.

Hva menes med hustandsmedlem eller tilsvarende nære?

Hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære er dem du bor sammen med eller er så nære at de kan sammenlignes med dem du bor med. Dette kan for eksempel være kjærester, bestevenner eller overnattingsbesøk.

Hvilke regler gjelder for karantene?

Dersom du er i smittekarantene gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage
 • Ikke foreta reiser innenlands
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer
 • Ikke ta offentlig transport
 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning
 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene
 • Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke minst én gang om dagen.
 • Husk å holde avstand til andre

Hvor kan jeg gjennomføre smittekarantene?

Du skal oppholde deg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Du kan bare oppholde deg utenfor oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Foreldre i smittekarantene kan gjennomføre samvær med barn i karantenetiden.

Studentboliger, hybler eller kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom dette er personens eget hjem. Du bør holde god avstand til de andre som bor der og bruke fellesareal minst mulig.

Dersom du ikke har et egnet sted å gjennomføre karantenen, kan kommunen hjelpe deg å finne et egnet sted.

Må barn i smittekarantene?

Barn under 18 år og elever i videregående skole skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller selvtest tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten, slik som voksne.

Må foreldre i smittekarantene begrense nærvær med barna?

Nei. Foreldre i smittekarantene kan gjennomføre samvær med barn i karantenetiden.

Jeg har luftveissymptomer, men har fått negativ test. Må jeg i karantene likevel?

Nei, men du bør holde deg hjemme til du føler deg bra og har vært feberfri i 24 timer, for ikke å smitte andre. Har du kun vage symptomer (som bare litt snørr, eller mild hodepine), kan du gå tilbake til jobb/skole med det samme. Men blir symptomene verre bør du gå hjem og vurdere ny test.

Kan jeg handle mat mens jeg er i smittekarantene?

Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendige ærender i butikk eller apotek. Hold god avstand til andre. Bruk munnbind. Gå i butikken når det er mindre folk der.

Mange butikker, vareleverandører og serveringssteder har også gode løsninger for netthandel, hjemlevering eller systemer for henting av varer på en trygg måte.

Kan jeg gå på jobb mens jeg er i smittekarantene?

Du kan ikke møte fysisk på jobben, men du kan om mulig jobbe hjemmefra.

Kan jeg reise mens jeg er i smittekarantene?

Nei, ikke reis mens du er i smittekarantene. Unngå også offentlig transport.

Kan jeg ha besøk mens jeg er i smittekarantene?

Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover dem som bor i samme hjem.

Hvem skal i isolasjon?

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer, skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt.

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, og har symptomer, skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Hvilke regler gjelder for isolasjon?

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til dem du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt på overflater og de stedene som dere ofte tar på.

Må isolasjonen gjennomføres i hjemmet?

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor sammen med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kan jeg ha besøk mens jeg er isolert?

Nei. Du skal holde deg hjemme, og holde avstand til de du bor med. For barn og personer med behov for helsehjelp må omsorgsbehovet prioriteres høyere enn avstand.

Hjemme skal du:

 • Bruke munnbind dersom det er vanskelig å holde helt avstand til dem du bor med. Alternativt kan dem du bor sammen med bruke munnbind.
 • Ha ditt eget rom.
 • Ikke ha besøk.

Hvis stedet du bor på ikke egner seg for isolasjon, vil kommunen du oppholder deg i hjelpe deg med å finne et egnet sted.