Tjenestekriterier for omsorgstjenester

Gjerstad kommunestyre vedtok 23.11.17 tjenestekriterier for omsorgtjenester i Gjerstad kommune.

Gjerstad kommunes tjenestetilbud skal dekke et bistandsbehov som er individuelt vurdert, som står i forhold til grad av funksjonsutfordringer og er tilpasset til den enkeltes behov for tjenester.

Kriteriene er et resultat av en prosess der både brukerorganisasjoner, ansatte i tjenesten, ledere og fagorganisasjoner har deltatt for å sikre en god og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Link til tjenestekriterier for omsorgstjenester i Gjerstad kommune, vedtatt 23.11.17 (PDF, 2 MB)