Psykisk helse

Hvem gjelder tilbudet for?                        

Tilbudet gjelder for:

  • voksne
  • ungdom i samarbeid med skolehelsetjenesten.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

  • Samtaler med psykisk helsearbeider
  • Støtte til å mestre aktiviteter i hverdagen
  • Multidoseutlevering
  • Gruppetilbud; Kontaktsenter

Hvem kan jeg kontakte?

  • Fastlegen din
  • Legevakt (på kveldstid)
  • Psykisk helsetjeneste i Gjerstad (hverdager mellom 8 og 15)

Slik søker du:

Søknad om tjenester fra psykisk helse (PDF, 422 kB)

Søknad sendes til Psykisk helsetjeneste; Gjerstadveien1335, 4980 Gjerstad

Akutt hjelp

Trenger du akutt hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakt (på kveldstid).

 

Kontaktinformasjon

Morten Langmyrbråten
Tjenesteleder for psykisk helse og avhengighet
E-post
Telefon 901 32 078