Psykisk helse

Hvem gjelder tilbudet for?                        

Tilbudet gjelder for:

  • voksne
  • ungdom i samarbeid med skolehelsetjenesten.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

  • Samtaler med psykisk helsearbeider
  • Støtte til å mestre aktiviteter i hverdagen
  • Multidoseutlevering
  • Gruppetilbud; Kontaktsenter

Hvem kan jeg kontakte?

  • Fastlegen din
  • Legevakt (på kveldstid)
  • Psykisk helsetjeneste i Gjerstad (hverdager mellom 8 og 15)

Slik søker du:

Her finner du søknadsskjema og informasjon om hvordan du skal søke på helse- og omsorgstjenester i Gjerstad kommune.

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Akutt hjelp

Trenger du akutt hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakt (på kveldstid).

 

Kontaktinformasjon

Morten Langmyrbråten
Tjenesteleder for psykisk helse og avhengighet
E-post
Telefon 90 13 20 78