Hjelpemidler

Barn/unge og voksne/eldre som fysisk eller psykisk av ulike årsaker har vanskeligheter med å delta i og utføre meningsfylte aktiviteter i dagliglivet på grunn av funksjonssvikt gjøres selvhjulpne ved hjelp av trening, tilrettelegging av omgivelsene eller bruk av tekniske hjelpemidler.

Hva tilbyr vi?

Ambulerende vaktmester monterer tekniske hjelpemidler.

Vaktmesteren har også ansvar for montering og vedlikehold av trygghetsalarmer.

Hvem kan få tilbudet?

En må ha et særlig behov for tekniske hjelpemidler i hjemmet på grunn av sykdom eller funksjonshemming. All tildeling av hjelpemidler blir nøye vurdert med bakgrunn i behovet.
 
Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.
 
Kartlegging og vurdering av funksjonsnivå.
  • Veiledning, informasjon til brukere, pårørende.
  • Formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler.
  • Ved varig behov for hjelpemidler (over 2 år), sendes søknad til Hjelpemiddelsentralen i Aust-Agder for vedtak.
    Ved kortvarig behov (under 2 år) lånes hjelpemidlene fra kommunalt lager (begrenset sortiment).
 

Slik søker du


Send søknaden i vanlig brevpost til Gjerstad kommune, tjenestekontoret.

Saksgang:
Henvendelse blir registrert hos hjelpemiddelkonsulent.
Du får tilbakemelding på henvendelsen snarest mulig senest innen 4 uker.
Hjemmebesøk avtales ved behov.

Klagemuligheter:
Tjenesten tildeles som et enkeltvedtak og er tidsbegrenset. Vedtaket kan påklages. Opplysninger om klagerett går fram av vedtaket. Om vedtaket skal fornyes må en søke om det.

Hva koster det?

Du betaler en egenandel. Leie av kommunale hjelpemidler, kr 150 pr stk, max. kr. 600,- (Pris for 2021)

Kontaktinformasjon

Yvonne Øhlund
Hørselkontakt/Ambulerende vaktmester (man/tirs), tjenestekontor
E-post
Telefon 481 02 035