Telemedisinsk avstandsoppfølging for personer med kronisk sykdom - TELMA

Gjerstad kommune har nå inngått avtale med TELMA, felles telemedisinsk løsning på Agder - avstandsoppfølging for personer med kronisk sykdom.

Det er nå mulig å søke denne tjenesten via tjenestekontoret i Gjerstad kommune. 

Tilbudet har som mål å øke tryggheten for den enkelte; bedre livskvaliteten og redusere risiko for forverring av helsetilstand – egenmestring!

Telemedisin er oppfølging hjemme via kontakt med helsepersonell over et nettbrett med kommunikasjon på telefon og video. Oppfølging innebærer samtaler med sykepleier, selvrapportering og medisinske målinger.

Hvem er tilbudet for?

KOLS

Alle stadier av sykdommen, både i stabil og ustabil fase

  • Personer som nettopp har fått KOLS og som trenger å lære mer om sykdommen
  • Personer som er inne i en ustabil fase av sykdommen og som trenger oppfølging

Diabetes 2

  • Nydiagnostisert eller kjent diabetes 2
  • Behov for å lære om sykdommen, blodsukkermåling, matens påvirkning på blodsukkeret og fysisk trening.
  • Utfordring med å nå behandlingsmålene for sin diabetes

Hjertesvikt

  • Oppfølging er aktuelt etter avsluttet oppfølging ved spesialisthelsetjenesten

Hva må til for å ta del i avstandsoppfølging:

  • Ha god mobildekning (3G/4G) i hjemmet.
  • Kunne betjene enkel teknologi.
  • Samtykke til at sykepleiere på telemedisinsk sentral, din fastlege og leger/sykepleiere på SSHF får tilgang til informasjon om din helsetilstand.
  • Samtykke til at informasjonen også blir brukt til forskning om bruk av telemedisinsk oppfølging. Universitetet i Agder leder denne delen av prosjektet. All informasjon blir avidentifisert og lagret på en sikker måte.

For å få vite mer om TELMA, sjekk www.telma.no, ta kontakt med tjenestekontoret eller din fastlege. Kontaktperson i Gjerstad er Anette Sunde, anette.sunde@gjerstad.kommune.no