Tidsbegrenset opphold i omsorgshybel

Tilbud til hjemmeboende eldre i en tidsbegrenset periode, som har behov for sosial kontakt eller som uventet har kommet i en vanskelig situasjon, men som normalt greier seg selv hjemme.

Brukeren/ pårørende må selv sørge for følge og transport og ulike avtaler som brukeren måtte ha under oppholdet.

Den enkelte må ta med seg egne medisiner, toalettsaker, inkontinensutstyr, bandasjemateriell eller annet utstyr som brukes til oppholdet.

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Slik søker du

Søknad om omsorgstjenester (PDF, 422 kB)
Send søknaden i vanlig brevpost til Gjerstad kommune v/ tjenestekontoret.

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Saksgang:

Etter en helhetlig vurdering blir søknaden behandlet i enhetens tiltaksmøte.

Det blir deretter sendt skriftlig vedtak.

Saksbehandlingstid:

Svar på søknad vil bli sendt senest innen 4 uker.

Klagemuligheter:

Tjenesten tildeles som et enkeltvedtak.

Vedtaket kan påklages.

Opplysninger om klagerett går fram av vedtaket. 

Hva koster det?

Tidsbegrenset døgnopphold i omsorgshybel koster kr 335 pr døgn (pris fra 01.01.21)

Kontaktinformasjon

Kirsten Schãffer
Tjenesteleder for hjemmetjenester
E-post
Telefon 900 94 209