Trygghetsalarm

Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for brukerne, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

Hva tilbyr vi?

Vi tildeler trygghetsalarm etter vurdering av behov. Behovet kan være knyttet til:

  • Sykdom som kan føre til akutt behov for hjelp
  • Fare for fall
  • Utrygghet i forbindelse med sykdom
 

Hvem kan få tilbudet?

En må ha et særlig behov for trygghetsalarm i hjemmet på grunn av sykdom eller funksjonshemming. All tildeling av hjelpemidler blir nøye vurdert med bakgrunn i behovet. Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.
 

Slik søker du

Søknad om omsorgstjenester (PDF, 422 kB)
Send søknaden i vanlig brevpost til Gjerstad kommune v/ tjenestekontoret.

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker

Saksbehandlingstid

Svar på søknaden vil bli sendt senest innen 4 uker.

Hva koster det?

Alarmen er tilknyttet responssenteret i Kristiansand. Egenandel for trygghetsalarm er kr 375 pr måned (fra 01.01.21).

Egenandelen reguleres hvert år. Regning sendes hvert kvartal.

Kontaktinformasjon

Yvonne Øhlund
Hørselkontakt/Ambulerende vaktmester (man/tirs), tjenestekontor
E-post
Telefon 481 02 035