Er du barn eller ungdom som har det vanskelig?

Det kan være mange ting som er vanskelig å håndtere alene. I Gjerstad er det mange voksne som vil og kan hjelpe.

Du kan snakke med:

 • Lærer, trener eller en annen voksenperson du stoler på
 • Helsesykepleier, skolehelsetjenesten, barnevernet

Du finner mer om hva du kan gjøre dersom du ikke har det bra hjemme - på barnevernstjenestens sider.

Andre du kan kontakte:

 • Alarmtelefonen tlf. 116 111 (Gratis nødtelefon for barn og voksne)
 • Mentalhelse.no tlf. 116 123 (Stine Sofie Stiftelsen). (Telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.
 • SnakkOmPsyken.no. (Chattetjeneste, Blå Kors). Åpningstider hverdager fra kl. 9 – 21, bortsett fra på fredager der det strenger kl. 15. Det er også åpent på søndager fra kl. 15 – 21.
 • Blå Kors Kompasset – som i disse dager tilbyr terapi på nett eller over telefon, holder åpent mellom kl. 08.00 – 15.30 på hverdager.
 • BARsnakk.no finner du chat for deg som opplever rusproblemer i familien din. Åpningstider for chatten er hver mandag og tirsdag fra kl. 17 – 20.
 • Døgnåpen tjeneste - Politi tlf. 112
 • Kors på halsen , Røde Kors tlf. 800 33 321 (Samtaletilbud for alle under 18 år, ring, chat eller mail med voksne som har taushetsplikt) Chat og tlf. er åpen mand.-fred. fra kl. 14-22.
 • Opplever du vold eller overgrep ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen, tlf. 116 006.
 • Overgrepsmottaket  i Agder er et lavterskeltilbud til deg over 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep. Døgnåpent. Alle som jobber ved overgrepsmottaket, har taushetsplikt.
 • Landsdekkende hjelpetelefon for incestutsatte og seksuelt misbrukte, tlf. 800 57 000

Kjenner du en redsel for å si i fra? Redd for at det kan skade mamma, pappa eller søsken som du er glad i, men som har rusproblemer. Husk at det kan hjelpe personen om du sier ifra. Og det er faktisk lov å være sint på en person som ruser seg, selv om man er glad i personen.

Her finner du informasjon om ulike temaer: 

Videoklipp