Er du barn eller ungdom som har det vanskelig?

Det kan være mange ting som er vanskelig å håndtere alene. I Gjerstad er det mange voksne som vil og kan hjelpe.

Du kan snakke med:

Du finner mer om hva du kan gjøre dersom du ikke har det bra hjemme - på barnevernstjenestens sider.

Blir du utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt?
Her kan du få hjelp:

 • Alarmtelefonen tlf. 116 111 (nødtelefon for barn og unge). Åpen hele døgnet. Send evt SMS til 417 16111, eller e-post til alarm@116111.no
 • Vold og overgrepslinjen: Tlf 116 006  Døgnåpen og gratis telefon, chat mandag til fredag 09-20, for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner

Andre du kan kontakte (alle tjenestene er gratis):

 • Mentalhelse.no tlf. 116 123 (Stine Sofie Stiftelsen). (Telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.
 • SnakkOmPsyken.no. (Chattetjeneste, Blå Kors). Åpningstider hverdager fra kl. 9 – 21, bortsett fra på fredager der det strenger kl. 15. Det er også åpent på søndager fra kl. 15 – 21.
 • Blå Kors Kompasset – som i disse dager tilbyr terapi på nett eller over telefon, holder åpent mellom kl. 08.00 – 15.30 på hverdager.
 • BARsnakk.no finner du chat for deg som opplever rusproblemer i familien din. Åpningstider for chatten er hver mandag og tirsdag fra kl. 17 – 20.
 • Døgnåpen tjeneste - Politi tlf. 112
 • Kors på halsen , Røde Kors tlf. 800 33 321 (Samtaletilbud for alle under 18 år, ring, chat eller mail med voksne som har taushetsplikt) Chat og tlf. er åpen mand.-fred. fra kl. 14-22.
 • UngePårørende, for deg med foreldre med sykdom eller rusproblemer. Tlf 909 04 848. Du kan ringe, chatte eller sende e-post. www.ungepårørende.no
 • Ungprat for deg mellom 13 og 24 år. Send prat til 2474, eller chat
 • Overgrepsmottaket  i Agder er et lavterskeltilbud til deg over 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep. Døgnåpent. Alle som jobber ved overgrepsmottaket, har taushetsplikt.
 • Landsdekkende hjelpetelefon for incestutsatte og seksuelt misbrukte, for begge kjønn, i alle aldre. Tlf. 800 57 000. Også for pårørende. Døgnåpen.
 • Preikes er et tilbud for deg som er elev på videregående eller lærling i Agder. Her kan du kontakte
  helsesykepleier anonymt via chat eller meldinger. Lurer du på noe innen fysisk, psykisk og seksuell helse, eller har behov for å lufte tankene? 

Kjenner du en redsel for å si i fra? Redd for at det kan skade mamma, pappa eller søsken som du er glad i, men som har rusproblemer. Husk at det kan hjelpe personen om du sier ifra. Og det er faktisk lov å være sint på en person som ruser seg, selv om man er glad i personen.

Her finner du informasjon om ulike temaer: 

Videoklipp