Er du barn eller ungdom som har det vanskelig?

Det kan være mange ting som er vanskelig å håndtere alene, det er da viktig å vite at du ikke er alene. I Gjerstad finnes det mange voksne som arbeider med å hjelpe barn. Her kan du lese mer informasjon om hvem du kan kontakte, samt få tips og råd.

Du kan snakke med:

  • Lærer, trener eller en annen voksenperson du stoler på
  • Helsesykepleier, skolehelsetjenesten, barnevernet

Du finner mer om hva du kan gjøre dersom du ikke har det bra hjemme - på barnevernstjenestens sider.

Andre du kan kontakte:

  • Alarmtelefonen tlf. 116 111 (Gratis nødtelefon for barn og voksne)
  • Mentalhelse.no tlf. 116 123  (Telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.
  • Døgnåpen tjeneste - Politi tlf. 112
  • Kors på halsen , Røde Kors tlf. 800 33 321 (Samtaletilbud for alle under 18 år, ring, chat eller mail med voksne som har taushetsplikt)
  • Overgrepsmottaket  i Agder er et lavterskeltilbud til deg over 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep. Døgnåpent. Alle som jobber ved overgrepsmottaket, har taushetsplikt.

Her finner du informasjon om ulike temaer: 

Videoklipp