Er du barn eller ungdom som har det vanskelig?

Når ting blir vanskelig, kan det virke som om hele verden er i mot deg og at du er den eneste som har det sånn. Det kan være mange ting som er vanskelig å håndtere alene, det er da viktig å vite at det er mange som vil hjelpe deg

I Gjerstad finnes det mange voksne som arbeider med å hjelpe barn. Det er lurt at du snakker med noen disse slik at du kan få hjelp. Her kan du lese mer informasjon om hvem du kan kontakte, samt få tips og råd.

Hvem du kan snakke med i Gjerstad:

  • En voksenperson du stoler på; lærer, trener eller andre ansatte.
  • Skolehelsesøster , helsestasjon for ungdom, barnevernet

Selv om den du snakker med kanskje ikke er den som kan hjelpe deg best, kan han/hun snakke med riktig person og gjøre en avtale for deg. Derfor kan du gå til den du syns er lettest å snakke med.

Du finner mer om hva du kan gjøre dersom du ikke har det bra hjemme - på barnevernstjenestens sider.

Hvem andre du kan snakke med:

  • Alarmtelefonen tlf. 116 111 (Gratis nødtelefon for barn og voksne)
  • Mentalhelse.no tlf. 116 123  (Telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.
  • Døgnåpen tjeneste - Politi tlf. 112
  • Kors på halsen , Røde Kors tlf. 800 33 321 (Samtaletilbud for alle under 18 år, ring, chat eller mail med voksne som har taushetsplikt)
  • Overgrepsmottaket  i Agder er et lavterskeltilbud til deg over 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep. Døgnåpent. Alle som jobber ved overgrepsmottaket, har taushetsplikt.

Her finner du informasjon om ulike temaer: 

Videoklipp