Helsepersonell - er du bekymret for et barn eller ungdom?

Her finner du informasjon om når det er grunnlag for bekymring, hvordan gå frem når du er bekymret, og hvem som skal gjøre hva.

Den nødvendige samtalen