Utsetter du noen for vold?

Alle som står nær hverandre kan krangle og være uenige. Det skal likevel ikke være sånn at du gjør partneren din eller barnet ditt redd eller utrygg. Livet i en familie skal være trygt for alle parter. Det skal gå an å være uenige, ha egne meninger og ville noe annet enn den du er sammen med.

Hvis du slår, sparker eller kommer med trusler, ydmyker, krenker eller kontrollerer andre, utøver du vold. Hvis du har problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller er oppfarende og stadig skremmer noen du egentlig er glad, kan du få hjelp til å endre deg.

Les mer på nettsiden dinutvei.no

Alternativ til vold

ATV Arendal tilbyr behandling til voksne menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner. Også barn og voksne som er utsatt for vold kan søke hjelp her.