Krigen i Ukraina og Gjerstad kommunes beredskap

Nasjonale myndigheter melder at de følger med på trusselbildet for Norge som følge av krigen i Ukraina, men at det ikke er grunn til å heve beredskapen nå. Kommunen følger rådene til nasjonale myndigheter. 

I Gjerstad kommune gjør vi oss klare til å ta i mot flyktninger

Det er ikke klart hvor mange eller hvem som eventuelt kommer til Gjerstad kommune enda. Vi arbeider i tråd med nasjonale føringer i denne situasjonen. Kommunestyret vedtok 31.3. å bosette inntil 20 flyktninger i 2022 i tillegg til de 6 som allerede er vedtatt bosatt i 2022.

Jodtabletter 

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Jodtabletter brukes for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen forårsaket av stråling fra radioaktivt jod ved atomulykker.

Tilskudd av jod i tablettform vil blokkere opptaket av det radioaktive jodet i skjoldbruskkjertelen, og dermed begrense skadene som radioaktivt jod kan medføre.

Personer over 40 år trenger ikke å innta jodtabletter, da risikoen for å få seneffekter av radioaktivt jod er svært liten. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger heller ikke ta jodtabletter.

Slik får du tak i jodtabletter

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

Holdbarhet på jodtabletter

Alle tabletter har en holdbarhetsdato. Jodtablettene er imidlertid svært stabile Det betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette vet vi fordi det er testet tidligere lagre av tabletter, gjennom mange år, uten at vi har sett en forringelse av kvaliteten.

Når skal tablettene tas?

Dersom en atomhendelse skjer, skal jodtabletter bare tas etter råd fra myndighetene. Rådene vil komme gjennom media, relevante myndigheter, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og/eller på Helsenorge.no

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. For å minimere tiden eksponert for radioaktivt avfall, er det derfor viktig å ha tablettene hjemme.

Kommunalt beredskapslager

Kommunen har et beredskapslager med jodtabletter, og en plan for utlevering, om ulykken skulle være ute. Alle kommuner skal ha nok tabletter til alle innbyggere under 18, samt gravide og ammende. Les mer om Gjerstad kommunes beredskap for utdeling av jodtabletter her.
Les mer om jodtabletter på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Informasjon fra regjeringen

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar
UDs reiseinformasjon

Informasjon fra Utlendingsdirektoratet

Informasjon om situasjonen i Ukraina - UDI.no