Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

I Gjerstad holdes det konserter, foredrag, forfatterbesøk og annet gjennom Den kulturelle spaserstokken. Noen arrangementer legges til Gjerstad omsorgssenter, mens andre holdes på biblioteket eller i andre egnede kulturbygg.

Det er for tiden ingen arrangementer i regi av den kulturelle spaserstokken på grunn av koronakrisen.

Kontaktinformasjon

Marianne Harestad Engnes
Biblioteksjef / kulturagent
E-post
Telefon 47 32 83 47