Kulturprisen

Gjerstad kommunes kulturpris ble innstiftet i 1985, og deles årlig ut til en person, ei gruppe av personer, eller en forening som over lang tid og på ideelt grunnlag, har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen og/eller gjort en spesiell innsats for kulturlivet i kommunen.

Det er tradisjon for at kulturprisen deles ut på kulturkvelden som arrangeres i november hvert år.

Prisen annonseres i Aust-Agder blad og på kommunens Facebookside

Publikum oppfordres årlig til å fremme forslag til kandidater til kulturprisen, og skrive en begrunnelse og omtale om hvorfor denne kandidaten bør få kulturprisen.

Forslag kan sendes på epost til postmottak@gjerstad.kommune.no eller per brev til Gjerstad kommune v/kulturkonsulent, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad.

ørTidligere kulturprisvinnere

1985: Torbjørn Ausland

1986: Nils Valle

1987: Torstein Skaali

1988: Norveig Nybø Hagane

1989: Gjerstad skolekorps

1990: Rolf Kveim

1991: Åge Smestad

1992: Ikke utdelt

1993: Ånon Dalane

1994: Gjerstad idrettslag

1995: Olav Øybekk

1996: Gjerstad historielag

1997: Fiane ungdomslag

1998: 4H-klubbene

1999: Torleif Torgrimsen

2000: Inger Marie Holte

2001: Kari Dalen

2002: Einar Dale

2003: Inger Hommefoss

2004: Olav Smestad

2005: Andreas Vevstad

2006: Elisabeth og Ole Jakob Aspesæter

2007: Tarald Aamlid

2008: Ingeborg Ausland

2009: Olav Ulltveit-Moe

2010: Marie Mæsel

2011: Knut Magne Valle

2012: Gjerstad JFF/Gjerstad skytterlag

2013: Torund og Per Urfjell

2014: Svein Brekka

2015: Kai Ove Sandåker

2016: Bjørn Urfjell

2017: Nils Grantangen

2018: Steinar og Torhild Aasbø

2019: Ole Einar Seierdalen

2020: Tore Valle

2021: Olav Brokeland

2022: Jostein Vestøl

2023: Drop-in Betel

Fra venstre: ordfører Steinar Pedersen, Gunn Kristin Røed, Rolf Valle, Svein Valle og Steinar Aasbø - Klikk for stort bildeKulturprisen 2023 gikk til Drop in Betel. Foto Erling Gryting Hafredal, AAB Erling Gryting Hafredal, Aust-Agder Blad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: ordfører Steinar Pedersen, Gunn Kristin Røed, Rolf Valle, Svein Valle og Steinar Aasbø.

Kontaktinformasjon

Marianne Harestad Engnes
Biblioteksjef / kulturagent
E-post
Telefon 47 32 83 47