Nå kan du søke om kulturmidler for 2019

Kommunen har 50 000 kroner som kan fordeles. Søknadsfristen er 25. april 2019.

Følgende søknader prioriteres:

  • Søknad om midler til drift av ungdomsklubb
  • Søknad om midler til aktiviteter for barn og unge
  • Søknad om midler til nye aktiviteter/revitalisering av tidligere aktiviteter

Søknadsfristen er 25. april 2019.

Søknadsskjemaet (DOCX, 93 kB) fylles ut og sendes til postmottak@gjerstad.kommune.no eller pr. post til Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad