Flyktningevenn

Vi trenger deg som flyktningevenn

Flyktningtjenesten i kommunen trenger stadig nye flyktningevenner og vennefamilier. Målet med flyktningevenntjenesten er å bidra til inkludering i Gjerstad og ellers i det norske samfunnet.

Å være flyktningevenn innebærer å møtes jevnlig med en flyktning eller en flyktningfamilie. Samværet finner gjerne sin form etter behov og interesser. Eksempler: Å snakke sammen, gå tur, gjøre lekser, lage mat, trene sammen og lignende. Vår erfaring er at relasjonen ofte er givende for begge parter.

Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om flyktningevenner.

Kontaktinformasjon

Hilde Selmi
Fagansvarlig flyktningtjenesten
E-post
Telefon 94 52 98 86
Heidi Tveit Johansen
Programrådgiver flyktningtjenesten
E-post
Telefon 94 51 46 91