Introduksjonsprogrammet

Hva tilbyr vi?

Gjerstad kommune tilbyr et introduksjonsprogram for deg som nettopp har kommet til kommunen som flyktning eller familiegjenforent. Dette har du rett og plikt til.

Hva er introduksjonsprogrammet?

I introduksjonsprogrammet kan du:

  • Gå på skole og lære norsk på Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)
  • Lære hvordan det er å leve i Norge
  • Være med på aktiviteter
  • Delta i språkpraksis
  • Delta i arbeidsrettede tiltak
  • Gå på grunnskole/videregående skole

Introduksjonsprogrammet blir tilpasset hver enkelt. Vi lager en plan for programmet ditt sammen med deg.

Introduksjonsprogrammet varer i inntil to år. Det kan i noen tilfeller utvides til tre år.

Når du går på introduksjonsprogram, får du introduksjonsstønad.

Du kan lese mer om introduksjonsprogrammet på IMDIs nettsider.

Kontaktinformasjon

Hilde Selmi
Fagansvarlig flyktningtjenesten
E-post
Telefon 94 52 98 86
Heidi Tveit Johansen
Programrådgiver flyktningtjenesten
E-post
Telefon 94 51 46 91