NAV

NAV Gjerstad - åpningstider sommeren 2023

NAV Øst i Agder, lokasjon Gjerstad, endrer sine drop-in tider i perioden uke 26 til 33 grunnet sommerferieavvikling. Gjeldende drop-in tider i sommer er mandag kl 12.00 til 14.00 og onsdag 09.00 til 11.00.

I løpet av sommermånedene kan du bestille timeavtaler, sende meldinger på NAV.no eller ta kontakt på NAV-telefonen 5555 3333. Dersom du har behov for akutt hjelp knyttet til bolig eller økonomisk sosialhjelp, har vi en vakttelefon tlf. 9008 9903, der vi kan nås hver ukedag fra kl 09.00 til 14.30.

NAV Øst i Agder ble opprettet 1.1.2022. Tvedestrand er vertskommune.

Kontorinformasjon for NAV Gjerstad, NAV Froland, NAV Vegårshei og NAV Tvedestrand.

Det vil fortsatt være kontor i alle kommunene, men du kan selv velge hvilken lokasjon du ønsker å møte hos. Har du spørsmål, ta kontakt på din side på NAV.NO eller tlf. 5555 3333.

NAV Gjerstad tilbyr sosiale tjenester, statlige ytelser og ulike tjenester for Husbanken. NAV Gjerstad har også ansvar for flyktningetjenesten.

_____________________________________________________________________________

Ved NAV-kontoret i Gjerstad møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. NAV Gjerstad har et tett og godt samarbeid med de andre enhetene i kommunen, og sammen arbeider vi for å finne gode løsninger for brukerne på tvers av fagområdene.

NAV har et særlig ansvar for å gi publikum informasjon om andre tilgrensede offentlige og private tjenester. NAV Gjerstad yter tjenester etter Lov om sosiale tjenester og Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. I tillegg utføres det diverse tjenester for Husbanken.

Tjenester:

Åpningstider for hele NAV Øst i Agder

 

www.nav.no har åpent hele døgnet, alle dager.

Dersom du har behov for sosial nødhjelp utenfor åpningstider, ber vi deg om å enten ta kontakt på tlf. 5555 3333, eller levere søknad om nødhjelp til kommunens postkasse som er lokalisert på utsiden av Kommunehuset. Postkassen blir tømt daglig. Vennligst merk konvolutten med "nødhjelp".