Kulturminnevernplan

En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida. Det jobbes i dag med Kulturminneplanen for Gjerstad kommune, som trolig bli vedtatt i løpet av 2019