Tilskuddsordninger

Generelt så gir Riksantikvaren støtte til freda bygninger, mens Kulturminnefond gir støtte til kulturminner som ikke er fredet. Ofte kan det lønne seg å søke både fylkeskommunen og kulturminnefondet/andre aktører om støtte.

I tillegg ser både Riksantikvaren og Kulturminnefondet gjerne at store prosjekter blir delt opp over flere år, da sannsynligheten for å få tildelt flere lavere summer er større enn for å få en høy. Eksempelvis søke om 200 000 to år på rad, i stedet for å søke om 400 000 med en gang.

Kulturminnefond har òg midler som omhandler strakstiltak, det vil si tiltak for å hindre videre skadeutvikling inntil istandsetting blir gjennomført. Dersom du er usikker på hva som er tilskuddsberettiget eller ikke, ta gjerne kontakt med kulturminnevernavdelingen i fylkeskommunen på telefon eller e-post. De stiller eventuelt gjerne på befaring, og kan være behjelpelig med å lage en rapport som kan vedlegges søknader. 

Her følger de gjeldende tilskuddsordningene:

Statlige tilskuddsordninger

Regionale tilskuddsordninger

Private tilskuddsordninger