Utdanningsmuligheter

Tradisjonshåndverksyrkene er dessverre på vei til å dø ut, selv om behovet for denne kunnskapen er økende rundt omkring i landet. Der finnes i dag noen få utdanningsinstitusjoner som fokuserer på utdanning av tradisjonshåndverkere. Vi har også lokalt og i regionen bedrifter som ønsker lærlinger. 

 

Her følger en liste over de viktigste utdanningsinstitusjonene innen tradisjonshåndverk:

Hjerleid Handverksskolen

NTNU Bachelorutdanning

Fagskolen Innlandet

Raulandsakademiet