Støtte til energitiltak

Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med, og støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Dersom du ønsker å gjøre energibesparende tiltak i boligen din, kan du kontakte Enova.

Kontaktinfo Enova

Enova hjelper deg når du har spørsmål, ring grønt nummer 800 49 003
eller send e-post til  svarer@enova.no.

Enova sin hjemmeside