Kommunale boligtomter

Her kommer informasjon om ledige tomter, priser etc. Inntil dette er på plass, ta kontakt med saksbehandler Astrid Haugen Gustavson.

Kommunen har nå ferdigstilt infrastruktur til nytt boligområde i øvre Gjerstad. Kommunen kan tilby flere flotte eneboligtomter og èn flerboligtomt i landlige omgivelser.

Kontaktinformasjon

Astrid Haugen Gustavson
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 11 97 70
Mobil 909 11 328