Kommunale boligtomter

Gjerstad kommune har mange ledige boligtomter for salg, både i Enghola boligfelt på Mostad (8-10 eneboligtomter og 1-2 flerboligtomter i første byggetrinn), Lindvollheia (17 tomter), Lindtjenn (2 tomter), Hageroa felt C (3 tomter).

Det er vedtatt å gi 50 % rabatt  på tomteprisen til de to første kjøperne som inngår kjøpekontrakt med kommunen på eneboligtomt i Enghola.

Ta kontakt med Astrid Haugen Gustavson, tlf 909 11 328 eller Ole Andreas Sandberg, tlf 957 56 199  hvis du ønsker mer informasjon om tomtene.

Pris på tomtene er vedtatt av kommunestyret 12.12.19, se side 64 i Handlingsprogram 2020-2023 og årsplan 2020 - vedtatt i kommunestyret 12.12.19 (PDF, 941 kB)

Kommunen har nå ferdigstilt infrastruktur til nytt boligområde i øvre Gjerstad. Kommunen kan tilby flere flotte eneboligtomter og èn flerboligtomt i landlige omgivelser.

Kontaktinformasjon

Astrid Haugen Gustavson
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 909 11 328
Ole Andreas Liljedahl Sandberg
Næringssjef
E-post
Telefon 957 56 199