Kommunale boligtomter

Gjerstad kommune har mange ledige boligtomter for salg, både i Mostad boligfelt, Enghola (8-10 eneboligtomter og 1-2 flerboligtomter i første byggetrinn), Lindvollheia (17 tomter), Lindtjenn (2 tomter), Hageroa felt C (3 tomter).

Det er vedtatt å gi 50 % rabatt  på tomteprisen til de to første kjøperne som inngår kjøpekontrakt med kommunen på eneboligtomt i Mostad boligfelt, Enghola.

I perioden frem til 31.12.2025 gis et prisavslag på kr 100.000,- til oppsittere som mister sin bolig i forbindelse med utbygging av ny E18, og som vil kjøpe tomt og etablere seg på nytt i Gjerstad. 

Ta kontakt med næringssjef Rune Hagestrand hvis du ønsker mer informasjon om tomtene.

Boligtomter - priser vedtatt 15.12.2022
Boligfelt/tomt Pris vedtatt 15.12.2022 Merknad
Lindvollheia boligfelt
Tomt nr 5 398 310 Klar for salg
Tomt nr 17,23,24,25,26,27,28,31,33,34,35,37 523 980 Tomt 17,23,24,25,26 er opparbeidet og klare for salg.
Tomt nr 36 549 540
Mostad boligfelt, Enghola
Enebolig tomt nr. 4, 5, 6, 7, 8 317 370
Enebolig tomt nr. 9,10,11,12,13,14,15,16 356 775 50% av denne pris på de to første tomtene som selges
Enebolig tomt nr 2 247 080 50% av denne pris på de to første tomtene som selges
Flerbolig (felt C) Halve tomten er bebygd 401 505
Flerbolig (felt A) 1 104 405

Artikkelliste