Kommunale boligtomter

Her kommer informasjon om ledige tomter, priser etc. Inntil dette er på plass, ta kontakt med saksbehandler Astrid Haugen Gustavson.

Kontaktinformasjon

Astrid Haugen Gustavson
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 11 97 70
Mobil 909 11 328