Kommunale boligtomter

Gjerstad kommune har mange ledige boligtomter for salg, både i Mostad boligfelt, Enghola (8-10 eneboligtomter og 1-2 flerboligtomter i første byggetrinn), Lindvollheia (17 tomter), Lindtjenn (2 tomter), Hageroa felt C (3 tomter).

Det er vedtatt å gi 50 % rabatt  på tomteprisen til de to første kjøperne som inngår kjøpekontrakt med kommunen på eneboligtomt i Mostad boligfelt, Enghola.

I perioden frem til 31.12.2025 gis et prisavslag på kr 100.000,- til oppsittere som mister sin bolig i forbindelse med utbygging av ny E18, og som vil kjøpe tomt og etablere seg på nytt i Gjerstad. 

Ta kontakt med Astrid Haugen Gustavson, tlf 909 11 328 eller Ole Andreas Sandberg, tlf 957 56 199  hvis du ønsker mer informasjon om tomtene.

Boligtomter - priser vedtatt 18.2.2021
Boligfelt/tomt Pris vedtatt 18.2.21 Merknad
Lindvollheia boligfelt
Tomt nr 5 374 000 Klar for salg
Tomt nr 17,23,24,25,26,27,28,31,33,34,35,37 492 000 Tomt 17,23,24,25,26 er opparbeidet og klare for salg.
Tomt nr 36 516 000
Mostad boligfelt, Enghola
Enebolig tomt nr 10,12,14,16,18,20,22,24,26,27,28,29,31,33,35 298 000 50% av denne pris på de to første tomtene som selges
Enebolig tomt nr 1, 30 og 39 232 000 50% av denne pris på de to første tomtene som selges
Flerbolig (felt C) 753 000
Flerbolig (felt A) 1 037 000

Kommunen har nå ferdigstilt infrastruktur til nytt boligområde i øvre Gjerstad. Kommunen kan tilby flere flotte eneboligtomter og èn flerboligtomt i landlige omgivelser.

Kontaktinformasjon

Astrid Haugen Gustavson
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 909 11 328
Ole Andreas Liljedahl Sandberg
Næringssjef
E-post
Telefon 957 56 199