Kommunale næringstomter

Kommunale næringstomter på Brokelandsheia

Ta kontakt med næringssjef Rune Hagestrand for oppdatert informasjon om ledige næringstomter.

Kontaktinformasjon

Rune Hagestrand
Næringssjef
E-post
Telefon 93 43 37 00