Endre terrenget

Mindre terrengendringer som starter 1,0 meter fra nabogrensen kan være unntatt søknadsplikten

Finn ut om du må søke

Dette kan du gjøre uten å søke

Unntaket gjelder fylling/planering der høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng er inntil:

 • 3 m i spredtbygd strøk
 • 1,5 m i tettbygd strøk (ene- og tomannsboliger)
 • 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende i tett bebyggelse

Beregningen av høydeforskjellen gjelder slik at terrengendringen ikke på noe punkt kan overstige den gitte høydebegrensning.

Endringer som kan utløse søknad

Dette er endringer som kan utløse en søknad, husk at det kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som er omfattet av unntaksbestemmelsen.

Arbeider som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om du er innenfor høydebegrensningene.

Hva som anses som mindre, vil avhenge av tiltakets karakter og innvirkning på omgivelsene.

Endringer som utløser søknad

Dette er endringer som alltid utløser søknad.

 • Fyllingen/planeringen går inn i en skredsone
 • Fyllingen/planeringen skjer over et større område
 • Fyllingen/planeringen starter mindre enn 1 meter fra nabogrensen.
 • Du gjør andre tiltak samtidig med terrengendring
 • Du bygger en støttemur samtidig med terrengendringen

   

Dette kan du gjøre selv

De samme unntakene over, men der fyllingen/planeringen starter mindre enn 1 meter fra nabogrensen. 

Legg ved en avstandserklæring når du søker. Avstandserklæring lastes ned her (PDF, 9 MB)

Dette må gjøres av profesjonelle

Dette er endringer du må kontakte private aktører for å gjennomføre. I Gjerstad innebærer dette at terrengendringen er over 1,5 meter i ene-/tomannsboliger eller 0,5 meter i rekkehus.

Hva er viktig i en søknad?

Må du søke om terrengendring må du må legge ved:

 • Målsatt situasjonskart som viser plasseringen
 • Tegninger som viser høyde og utforming
 • Avstandserklæring fra naboen hvis du bygger større/nærmere enn hva unntakene sier (hvis relevant)
 • Søknad om dispensasjon (hvis relevant)

Er du usikker på hva du må legge ved bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.

Kontaktinformasjon

Astrid Haugen Gustavson
Konsulent
E-post
Telefon 90 91 13 28