Dette trenger du ikke søke om

Selv om et tiltak ikke er søknadspliktig er du fremdeles ansvarlig for å bygge riktig. Husk å sende inn et kart som viser plasseringen når du er ferdig.

Vilkår for å unnta søknad

Unntakene for søknadsplikt gjelder kun hvis eiendommen er bebygd og regulert til småhusbebyggelse. Det skal ikke mye til før du kommer i konflikt med vannledninger, byggegrenser, overskrider utnyttelsen m.m.

Er du i konflikt med noen av bestemmelsene i reguleringsplanen eller kommuneplanen, må du alltid levere en byggesøknad til oss. Tiltak i 100m sonen til vann og vassdrag er alltid søknadspliktige.

Dette trenger du ikke søke om

Vi anbefaler at du bruker verktøyene på siden til DiBK, der finner du ut av:

Lokale unntak i Gjerstad

I Gjerstad er det enkelte tiltak som ikke krever søknad, disse kommer i tillegg til de andre unntakene.

 • Konstruksjon for avfallshåndtering, maks 5,0 m2, 2,0 meter høyt og 1 meter fra regulert vei/annen bygning (kun for enebolig/tomannsbolig)
 • Varmepumpe, klimaanlegg og air condition, maks en per enebolig og to for andre byggverk, må ikke være til sjenanse for naboer
 • Handikap-rampe, maks 3,0 m2
 • Flyttbare lekeapparater
 • Demonterbart basseng på terreng, maks 7 000 liter.
 • Utendørs badestamp/Jacuzzi, maks 5 000 liter
 • Frittliggende utepeis og utegrill. maks 2,0 meter høyt og inntil 1,0 m2.
  • I tillegg en levegg inntil 1,5 meter og lengde på 2,0 meter
  • Må være minst tre meter fra nærmeste bygning
 • Takvindu i eneboliger, en per fasade
 • Nedgravd gasstank, oljetank og avfallsbrønn
  • kan ikke føre til vesentlige grunn- eller terrengarbeider
 • Mobile innretninger i forbindelse med torgsalg, skal fjernes ved stengetid.
 • Flaggstang uten reklame plassert på bakken, maks én per eiendom og inntil 9,0 meter høy

Varsle oss når du er ferdig

Selv om du ikke må søke, må du melde ifra om arbeidet, dette for at kommunen skal kunne oppdatere kart- og matrikkeldata. Du kan bruke dette skjemaet "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" for å gi kommunen beskjed om at tiltaket er ferdigstilt.

Send inn ferdigmeldingen via post@gjerstad.kommune.no, legg ved:

 • Et målsatt situasjonskart som viser plasseringen
 • En kort beskrivelse over det du har gjort