Sende inn søknaden

Husk at en god og oversiktlig søknad kan spare mye tid i saksbehandlingen.

Nå samler du inn dokumentene og vedleggene, husk å gi vedleggene gode navn! Så langt det er relevant skal alle søknader inneholde:

  • Målsatt situasjonskart
  • Relevante tegninger (for de fleste saker er dette plan- og fasadetegninger)
  • Opplysninger gitt i nabovarselet
  • Kvittering for nabovarsel
  • Nabomerknader og tilsvar på disse
  • Søknad om dispensasjoner
  • Søknadsskjema
  • Arealberegninger

Du bør også legge ved et følgebrev med en oversikt over hva du skal gjøre.

Innsendelse

Du kan sende inn søknaden på tre måter:

Når får du svar?

Har saken nabomerknader, dispensasjoner eller trenger uttalelse fra andre myndigheter er det 12 uker. Hvis du er innenfor alle regler tar det 3 uker.

Husk at fristen løper ikke før søknaden er komplett, må vi sende ut et mangelbrev starter ikke fristen før du svarer på brevet.