Få svar på søknaden

Slik går du fram når du får svar på byggesøknaden. Husk å lese gjennom vedtaket, det kan være vi har noen betingelser for byggetillatelsen.

Vi har stor forståelse for at du kan bli utålmodig, men du bør alltid vente på svar fra oss før du starter. Starter du før du har fått svar, og det blir nei, må du rive det du har bygget.

Ufullstendig søknad

Får du et brev med tittelen "ufullstendig søknad" eller "mangelbrev" betyr det ganske enkelt at vi ikke har nok informasjon til å ta stilling til det du skal bygge. Da må du lese gjennom punktene og sende inn det vi ber om.

Når du har svart på alle manglene sender du disse til post@gjerstad.kommune.no  i en samlet forsendelse, først da klarer vi å ta stilling til det du skal bygge.

Et mangelbrev indikerer ikke hva vi mener om det du skal bygge.

Fikk du tillatelse?

Fikk du ja på søknaden, da er det bare å starte byggingen. Du bør likevel lese gjennom hele vedtaket:

  • Har vi stilt noen vilkår/forutsetninger øverst?
  • Er beskrivelsen riktig (har vi samme forståelse av hva du skal gjøre)?
  • Har vi skrevet noe under rådmannens vurdering?
  • Er det noe du må gjøre før du søker om ferdigattest?

Vedtaket gjelder kun for det du har vist oss, gjør du endringer må du sende inn en "søknad om endring". Slike endringer krever et nytt nabovarsel.

Fikk du avslag?

Har du fått et avslag betyr det at vi ikke godtar prosjektet. Har du fått et avslag bør du lese gjennom begrunnelse og finne ut hvorfor vi ikke godtar prosjektet. Se på veiledningen for klage for mer informasjon rundt hvordan du kan klage. (Link til egen side : Klage på vedtak.docx)

Søknaden ble avvist

Har vi avvist søknaden betyr det at vi ikke har lov å behandle søknaden din, f.eks. hvis det er åpenbart at du ikke har de nødvendige privatrettslige avtalene i orden.

En gjenganger her er at du bygger på kommunal grunn, eller i nærheten av de offentlige vann- og avløpsledningene. Kort og godt har vi ikke lov til å ta stilling til det du søker om før du har avklart dette.