Si ifra når du er ferdig med arbeidene

En ferdigattest er en bekreftelse på at du er ferdig med arbeidene. Nå erklærer du at arbeidene er gjort som vist i søknaden.

Slik går du fram

Send inn en beskrivelse av endringer du har gjort og send inn søknaden til:

  • post@gjerstad.kommune.no eller 
  • elektronisk via ByggSøk

Husk å lese gjennom tillatelsen for å se om vi har stilt noen vilkår før brukstillatelse/ferdigattest.

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse kan gis ved mangler av mindre betydning. Midlertidig brukstillatelse betyr at du kan ta tiltaket i bruk, men at de siste manglene må gjennomføres innen en frist kommunen setter for at du skal kunne få ferdigattest.

Ferdigattest hvis du ikke må søke

Hvis det du bygger ikke er søknadspliktig (Link til : Dette trenger du ikke søke om.docx)  sender du bare inn et målsatt situasjonskart + en beskrivelse av hva du har gjort til post@gjerstad.kommune.no

Dette kalles også en byggemelding.

Manglende ferdigattest på eiendommen

Mange tiltak i Gjerstad mangler midlertid brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden før nye bestemmelser om ansvar og kontroll ble vedtatt i 1997.

Manglende ferdigattest på tiltak søkt om etter 1. januar 1998

Etter endringen av plan- og bygningsloven i 1997 ble det krav til at kvalifiserte firma, i plan- og bygningsloven kalt foretak, skulle ha ansvar for å sende inn søknader. Foretakene var også ansvarlig for at tiltakene ble avsluttet med ferdigattest, som er kommunens formelle avslutning av byggesaken.

Ved eldre tiltak kan det være vanskelig å få utarbeidet dokumentasjon for ferdigattest, for eksempel når de foretak som utførte arbeidene ikke er tilgjengelige. Tiltakshaver kan da engasjere annen teknisk kompetanse, for eksempel arkitekt, bygningsingeniør eller takstmann, for å ta en gjennomgang av tiltaket. En slik gjennomgang kan gi svar på om tiltaket er utført i henhold til gitte tillatelser, og de krav som var gjeldende på utførelsestidspunktet.

Dersom det er spørsmål om hva som kan/må gjøres for å få ferdigattest, kan det sendes en mail til post@gjerstad.kommune.no . Oppgi gårds- og bruksnummer til den eiendommen det gjelder, gjerne også saksnummer dersom det er kjent.

Ferdigattest på eldre tiltak

Kommunen gir ikke ferdigattest på tiltak som er søkt om før 1. januar 1998.