Startlån

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig. 

Vi legger vekt på:

  • at du har hatt langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • at du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Startlånet er behovsprøvd.

Sjekk om du kan være i en av målgruppene for startlån.

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbankens hjemmeside

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbankens hjemmeside

Slik søker du

Søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos kommunen eller hos Nav.

Kontaktinformasjon

Trond Fjell
Enhetsleder
E-post
Telefon 55 55 33 33
Espen Grimsland
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 11 97 34
Mobil 402 03 715