Skolene i Gjerstad

Fra skoleåret 2019/20 er det 1-10 skole i Gjerstad kommune, Abel skole. Dagens tre skoler blir til en. Nytt barneskolebygg og flerbrukshall er under bygging ved dagens Abel Ungdomsskole.