Renovasjon

Kommunens renovasjonsordning utføres av det interkommunale aksjeselskapet  Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS (RTA AS). Spørsmål knytte til renovasjonsordningen kan rettes til

rta@rta.no eller tlf. 37 14 36 00

http://www.rta.no/