Renovasjon

Kommunens renovasjonsordning utføres av det interkommunale aksjeselskapet  Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS (RTA AS). Spørsmål knytte til renovasjonsordningen kan rettes til

rta@rta.no eller tlf. 37 14 36 00.

RTA sin hjemmeside: http://www.rta.no/

På samme side vil du også finne informasjon om lokale avfallsmottak og åpningstider.