Sanitærmelding

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning.

Hvordan søker du?

Søknaden om tilknytning skal underskrives av et godkjent foretak. Søknaden skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet. Overdras et arbeid underveis til et annet, godkjent foretak, skal det sendes ny søknad.

Felles søknadsskjema for sanitærabonnement i Åmli Gjerstad Risør Tvedestrand og Vegårshei (PDF, 157 kB) (PDF, 157 kB)

Felles Ferdigmeldingsskjema for sanitærabonnement i Åmli Gjerstad Risør Tvedestrand og Vegårshei kommune. (PDF, 22 kB)

For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen. Skal du senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må du ha ny tillatelse fra kommunen.