Vanningsrestriksjoner

Det gjelder ingen vanningsrestriksjoner per i dag.

Kommunen innfører hver sommer restriksjoner på hagevanning. Dette annonseres i presse, og her på kommunens webside, slik at abonnenten finner sin vanningsdag, og tidsrommet for hagevanning.