Veilys

Gjerstad kommune deltar i interkommunalt samarbeid om drift og vedlikehold av gatelys sammen med Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Froland og Grimstad.  Normalt vil gatelys kommunen har ansvaret for ha tilsyn to ganger per år.

Drift og vedlikehold av gatelys utføres av entreprenøren TRAFTEC.

Feil, mangler eller skader på gatelys kan meldes til teknisk vakt på telefon 909 62 500 eller direkte til TRAFTEC på e-post veilysfeilgjerstad@traftec.no