Ansattoversikt


Enhet for helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Enhet for helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Helse og omsorg 948 10 064 christoph.munch@gjerstad.kommune.no

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.