Ledige stillinger i Gjerstad kommune

Via lenken under finner du en oversikt over ledige stillinger i kommunen pr. i dag.

Stillingene forsvinner fra oversikten når søknadsfristen er gått ut.

Lenke til Gjerstad kommunes ledige stillinger på Webcruiter.

 

(Nedenfor finner du utlysninger for løpende stillinger i kommunen og lenker til ledige interkommunale stillinger.)

Er du helsefagarbeider, sykepleier, student eller har erfaring fra helsearbeid? Vi trenger deg!

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar ytelse fra NAV.
Ta fagbrev som helsefagarbeider og bli attraktiv på arbeidsmarkedet.

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Mange har tatt fagbrev som helsefagarbeider gjennom Menn i helse, og dermed fått relevant jobb innen helsesektoren.

 

Våre dyktige vikarer er så heldige at de har fått jobb andre steder og vi trenger nye vikarer ved sykdom og ferier. Du må være autorisert helsesekretær eller sykepleier og ha interesse for dette feltet. Du får opplæring på stedet og du skal alltid jobbe sammen med en erfaren helsesekretær/sykepleier.

Ring legekontoret 37 11 91 90  for mer informasjon.

Enhet for helse og omsorg har behov for flere vikarer. Vi har også behov for støttekontakter og avlastere for ulike målgrupper (barn og voksne).

Vikarer: Er du elev/student og kan tenke deg en helgestilling? Eller samler du praksis for å bli helsefagarbeider?
Ta kontakt med Malene Skeibrok (900 96 260), Anna Marie Hagelia (900 94 209), Ann Jorunn Greva (481 82 416) eller Christoph Münch (94810 064)
Støttekontakter og avlastere: Kan du tenke deg å være støttekontakt/avlaster; kontakt Anne Karine Brekka, telefon 900 24 263 (tirsdager).

Barneverntjenesten ønsker seg viktige støttespillere i form av gode voksne personer som kan tenke seg å jobbe for barn og unge. Vi trenger støttekontakter, tilsynsførere, beredskapshjem og fosterhjem. Ta kontakt med oss på telefon 47 99 33 33.

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.