Ledige stillinger i Gjerstad kommune

Via lenken under finner du en oversikt over ledige stillinger i kommunen pr. i dag.

Stillingene forsvinner fra oversikten når søknadsfristen er gått ut.

Lenke til kommunens ledige stillinger på Webcruiter.

 

(Nedenfor finner du utlysninger for løpende stillinger i kommunen og lenker til ledige interkommunale stillinger.)

Våre dyktige vikarer er så heldige at de har fått jobb andre steder og vi trenger nye vikarer ved sykdom og ferier. Du må være autorisert helsesekretær eller sykepleier og ha interesse for dette feltet. Du får opplæring på stedet og du skal alltid jobbe sammen med en erfaren helsesekretær/sykepleier.

Ring legekontoret 37 11 91 90 eller enhetsleder Elfi Jonassen 908 42 687 for mer informasjon.

Pleie og omsorg har behov for flere vikarer samt støttekontakter for personer over 18 år.

Vikarer: Er du elev/student og kan tenke deg en helgestilling? Eller samler du praksis for å bli helsefagarbeider?
Ta kontakt med Kari S. Øya (37119523), Kirsten Schäffer (37119502), Ann Jorunn Greva (37119501) eller Ellen Kveim (37119509)
Støttekontakt: Kan du tenke deg å være støttekontakt; kontakt Ann Jorunn Greva.

Tiltak for funksjonshemmede (TFF) har stadig behov for støttekontakter til barn, ungdom og voksne. Våre brukere har ulike utfordringer, men har til felles at de trenger hjelp til å få en mer aktiv og meningsfull fritid. Åpne artikkelen og les mer om hvordan du kan få et interessant og givende oppdrag.

Barneverntjenesten ønsker seg viktige støttespillere i form av gode voksne personer som kan tenke seg å jobbe for barn og unge. Vi trenger støttekontakter, tilsynsførere, beredskapshjem og fosterhjem. Ta kontakt med oss på telefon 47 99 33 33.

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.