Ledige stillinger i Gjerstad kommune

Under finner du oversikt over de stillingene i kommune som er lyst ledige pr i dag. Stillingene forsvinner fra oversikten når søknadsfristen er gått ut. Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Barneverntjenesten Øst i Agder etablerer nå en egen tiltaksgruppe og lyser i den forbindelse ut to faste 100 % stillinger som miljøterapeuter fra 1.3.2019. Søknadsfrist 10. januar 2019.

Fra 1.3.19 er det ledig 3 faste stillinger for fagarbeidere i henholdsvis 100 %, 50 % og 25 % ved enhet for pleie og omsorg, tjenester til funksjonshemmede. 25 % stillingen kan være aktuell som rekrutteringsstilling. Søknadsfrist 16. desember 2018.

Fra 1.3.19 er det ledig 3 faste stillinger for vernepleiere/miljøterapeuter i henholdsvis 100 %, 75 % og 50 % ved enhet for pleie og omsorg, tjenester til funksjonshemmede. Søknadsfrist 16. desember 2018.

Pleie og omsorg har behov for flere vikarer samt støttekontakter for personer over 18 år.

Vikarer: Er du elev/student og kan tenke deg en helgestilling? Eller samler du praksis for å bli helsefagarbeider?
Ta kontakt med Kari S. Øya (37119523), Kirsten Schäffer (37119502), Ann Jorunn Greva (37119501) eller Ellen Kveim (37119509)
Støttekontakt: Kan du tenke deg å være støttekontakt; kontakt Ann Jorunn Greva.

Tiltak for funksjonshemmede (TFF) søker etter støttekontakter til barn, ungdom og voksne. Våre brukere har ulike utfordringer, men har til felles at de trenger hjelp til å få en mer aktiv og meningsfull fritid. Ta kontakt med Familiehuset for mer informasjon.

Barneverntjenesten ønsker seg viktige støttespillere i form av gode voksne personer som kan tenke seg å jobbe for barn og unge. Vi trenger besøkshjem, støttekontakt, tilsynsfører, beredskapshjem og fosterhjem. Ta kontakt med oss på telefon 47 99 33 33.

Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Link finner du også i utlysningsteksten til den enkelte stilling.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.