Ledige stillinger i Gjerstad kommune

Under finner du oversikt over de stillingene i kommune som er lyst ledige pr i dag. Stillingene forsvinner fra oversikten når søknadsfristen er gått ut. Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Vil du være med i teamet på vår nye 1-10 skole i Gjerstad kommune?

Fra 1. august 2019 er det ledig 2 stillinger for lærere med formell godkjent kompetanse.

Stilling nummer en er en 100 % fast stilling.

Stilling nummer to er en 100 % vikarstilling for skoleåret 19/20.

Det forutsettes at faste lærere kommer med på videreutdanning.

For begge stillinger kan det være aktuelt å gå inn i en kontaktlærer-funksjon.

Søknadsfrist 25. april 2019.

 

Vil DU være vår kollega i sommer?

Vi søker: Sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, miljøarbeidere, fagarbeidere, hjemmehjelpere og assistenter fra uke 26 -33.

Vi ansetter fortløpende frem til 1. mai 2019. (opprinnelig søknadsfrist 1. mars).

Pleie og omsorg har behov for flere vikarer samt støttekontakter for personer over 18 år.

Vikarer: Er du elev/student og kan tenke deg en helgestilling? Eller samler du praksis for å bli helsefagarbeider?
Ta kontakt med Kari S. Øya (37119523), Kirsten Schäffer (37119502), Ann Jorunn Greva (37119501) eller Ellen Kveim (37119509)
Støttekontakt: Kan du tenke deg å være støttekontakt; kontakt Ann Jorunn Greva.

Tiltak for funksjonshemmede (TFF) har stadig behov for støttekontakter til barn, ungdom og voksne. Våre brukere har ulike utfordringer, men har til felles at de trenger hjelp til å få en mer aktiv og meningsfull fritid. Åpne artikkelen og les mer om hvordan du kan få et interessant og givende oppdrag.

Barneverntjenesten ønsker seg viktige støttespillere i form av gode voksne personer som kan tenke seg å jobbe for barn og unge. Vi trenger støttekontakter, tilsynsførere, beredskapshjem og fosterhjem. Ta kontakt med oss på telefon 47 99 33 33.

Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema i de utlysningene som krever det. Link finner du også i utlysningsteksten til den enkelte stilling.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.