Ledige stillinger i Gjerstad kommune

Via lenken under finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss i Gjerstad kommune. Dersom du også ønsker oversikt over ledige stillinger i det private næringslivet, må du søke på for eksempel nav.no.

Stillingene forsvinner fra oversikten når søknadsfristen er gått ut.

Lenke til Gjerstad kommunes ledige stillinger på Webcruiter.

 

(Nedenfor finner du utlysninger for løpende stillinger i kommunen og lenker til ledige interkommunale stillinger.)

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.