Kontaktinfo og vakttelefoner

Finne e-post og telefonnumre til ansatte

Trykk på lenken over. I søkefeltet kan du skrive inn navn, tittel eller tjeneste.  Klikk på knappen «Søk» hvis du ikke vet hvem du søker etter. Da får du opp liste over ansatte i alle enheter i kommunen.

Samlet oversikt over kommunale åpningstider i koronatid
Kontor/tjeneste Åpningstid Merknad
Kommunehuset Stengt for drop-in pga korona Avtal besøk med saksbehandler - finn ansatte
Byggesakstorget Stengt for drop-in pga korona Avtal besøk med byggesakstorget på telefon 901 54 934 for henvendelser angående byggesak, utleie av lokaler og kommunale bolig- og næringstomter.
NAV Åpent tirsdager og torsdager kl. 12:00 - 14:30. Kontaktinfo til NAV Gjerstad
Gjerstad folkebibliotek Tirsdager kl. 15:00 - 18:00 og onsdager kl. 12:00 - 15:00
Gjerstad legekontor Tlf. 37 11 91 90 Brokelandsheia 52
Gjerstad kommunes koronatelefon (kun for bestilling av test Covid-19) Mandag - fredag kl. 08:00-10:00 og kl. 12:00-14:00 Tlf. 901 42 717

Vet du ikke hvem du skal snakke med?

Ring vårt sentralbord 37 11 97 00  -  mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00.

Epost

postmottak@gjerstad.kommune.no

Post- og besøksadresse

Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad

Tjenestekontoret i enhet for helse og omsorg

Telefon 477 00 712

Epost: tjenestekontor@gjerstad.kommune.no (vær varsom, ikke oppgi sensitiv informasjon på epost)

 

Vakttelefoner i kommunen

Teknisk vakt

909 62 500 Kun meldinger av feil ved drikkevannsforsyningen, kommunale bygg og kommunale veier m.m.
Hjemmesykepleie (kveldstid/helg/helligdager) 975 96 146  
Kommunedirektør (Rådmann) 911 89 779  
Ordfører 400 60 772  
Ved skadet vilt (påkjørsel eller annet)  02800  

 

Eksterne vakttelefoner

Legevakt 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Barnevern akuttberedskap kveld/helg 37 01 31 01
Politiets operasjonssentral Agder 02800
Klinisk veterinærvakt, hverdager 16:00-08:00, samt helg/helligdag 37 02 48 05
Aust-Agder krisesenter for kvinner 37 02 33 44
Aust-Agder krisesenter for menn 48 89 88 44
Overgrepsmottaket Agder 38 07 34 00
Mental Helse - Hjelpetelefonen 116 123
Agder Energi nett 07 272
Mattilsynet 06 040
Miljøverndepartementet 47 70 09 84
Folkehelseinstituttet 21 07 70 00

 

Adresser og avdelinger
Enhet/avdeling Adresse
Gjerstad kommune (hovedadresse) Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad
NAV og flyktningtjenesten Gjerstadveien 1339
Helse og omsorg Gjerstad omsorgssenter Hoppehagen 28
Visedal barnehage avd. Alvheim Kamperhaug 5
Visedal barnehage avd. Renstøl Grytingveien 25
Abel skole Gamle Sørlandske 1304
Gjerstad folkebibliotek Gjerstadveien 1339
Gjerstad legekontor Brokelandsheia 52