Kontaktinfo og vakttelefoner

Finne e-post og telefonnumre til ansatte

I ansattoversikten finnes ansatte i Gjerstad kommune som kan kontaktes direkte, via telefon eller e-post. Ansatte som ikke finnes i oversikten kan nås ved henvendelse til ekspedisjonen eller det enkelte arbeidssted.

Sentralbord og åpningstider kommunehuset

Telefon 37 11 97 00

Kommunehuset har åpent mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00

Ekspedisjon og sentralbord er betjent:

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 10:00 - 14:00
  • Onsdager er stengt

E-post

postmottak@gjerstad.kommune.no

Post- og besøksadresse

Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad

Teknisk vakt

Telefon 909 62 500 hele døgnet

 

Tjenestekontoret i enhet for pleie- og omsorg

Epost: plo@gjerstad.kommune.no (vær varsom med å oppgi sensitiv informasjon på epost)
 

Vakttelefoner i kommunen

Teknisk vakt, hele døgnet 909 62 500
Hjemmesykepleie (kveldstid/helg/helligdager) 975 96 146
Rådmann 911 89 779
Ordfører 400 60 772
Beredskapskoordinator 907 81 271
Ved skadet vilt (påkjørsel eller annet)  02800

 

Andre vakttelefoner

Legevakt 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Barnevern akuttberedskap kveld/helg 37 01 31 01
Politiets operasjonssentral Agder 02800
Klinisk veterinærvakt, hverdager 16:00-08:00, samt helg/helligdag 37 02 48 05
Aust-Agder krisesenter for kvinner 37 02 33 44
Aust-Agder krisesenter for menn 48 89 88 44
Overgrepsmottaket Agder 38 07 34 00
Mental Helse - Hjelpetelefonen 116 123
Agder Energi nett 07 272
Mattilsynet 06 040
Miljøverndepartementet 47 70 09 84
Folkehelseinstituttet 21 07 70 00