Kontaktinfo og vakttelefoner

Finne e-post og telefonnumre til ansatte

Trykk på lenken over. I søkefeltet kan du skrive inn navn, tittel eller tjeneste.  Klikk på knappen «Søk» hvis du ikke vet hvem du søker etter. Da får du opp liste over ansatte i alle enheter i kommunen. Politikere finner du i egne lister i boksen "politikk".

Vi hjelper deg gjerne! Husk å avtale besøk med saksbehandler på forhånd dersom du har behov for å komme innom kommunehuset!

Samlet oversikt over kommunale åpningstider i koronatid
Kontor/tjeneste Åpningstid Merknad
Kommunehuset Avtal besøk med saksbehandler - finn ansatte
Byggesak Byggesaksbehandler Atle Nærdal, telefon 905 36 368.
Kommunale tomter Konsulent Astrid Haugen Gustavson, telefon 909 11 328
Vann og avløp VA-ingeniør Atle Nærdal, telefon 905 36 368.
Skogbrukssjef, egenerklæring konsesjon Skogbrukssjef Frode Lindland, tlf 945 14 862
Kart og oppmåling Ingeniør Jonas Gruer, tlf. 977 05 387
Tjenestekontoret i Helse og omsorg Epost: tjenestekontor@gjerstad.kommune.no (vær varsom, ikke oppgi sensitiv informasjon på epost) Telefon 477 00 712
NAV Åpningstider NAV Gjerstad finner du i lenken til høyre Nav Gjerstad / Nav Øst i Agder
Gjerstad folkebibliotek Tirsdager kl. 15:00 - 18:00 og onsdager kl. 12:00 - 15:00
Gjerstad legekontor Tlf. 37 11 91 90 Brokelandsheia 52

Vet du ikke hvem du skal snakke med?

Ring vårt sentralbord 37 11 97 00  -  mandager, tirsdager og torsdager kl. 10:00 - 14:00.

Obs! I ukene 28-30 (10-28. juli 2023) er sentralbordet åpent mandager og tirsdager kl. 10:00 - 14:00.

Epost

postmottak@gjerstad.kommune.no

Post- og besøksadresse

Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad

Vakttelefoner i kommunen

Teknisk vakt

909 62 500 Kun meldinger av feil ved drikkevannsforsyningen, kommunale bygg og kommunale veier.
Hjemmesykepleie (kveldstid/helg/helligdager) 975 96 146  
Sykeavdeling 480 29 930  
Skjermet avdeling 480 24 960  
Kommunedirektør 900 13 649  
Ordfører 906 65 921  
Varaordfører 951 97 177  
Ved skadet vilt (påkjørsel eller annet) - Viltnemd 02800  

 

Eksterne vakttelefoner

Legevakt 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Barnevern akuttberedskap kveld/helg 37 01 31 01
Politiets operasjonssentral Agder 02800
Klinisk veterinærvakt, hverdager 16:00-08:00, samt helg/helligdag 37 02 48 05
Aust-Agder krisesenter for kvinner 37 02 33 44
Aust-Agder krisesenter for menn 48 89 88 44
Overgrepsmottaket Agder 38 07 34 00
Mental Helse - Hjelpetelefonen 116 123
Agder Energi nett 07 272
Mattilsynet 06 040
Miljøverndepartementet 47 70 09 84
Folkehelseinstituttet

21 07 70 00

 

Besøksadresser 

Adresser og avdelinger
Enhet/avdeling Adresse
Gjerstad kommune (hovedadresse) Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad
NAV og flyktningtjenesten Gjerstadveien 1339
Helse og omsorg Gjerstad omsorgssenter Hoppehagen 28
Visedal barnehage avd. Alvheim Kamperhaug 5
Visedal barnehage avd. Renstøl Grytingveien 25
Abel skole Gamle Sørlandske 1304
Gjerstad folkebibliotek Gjerstadveien 1339
Gjerstad legekontor Brokelandsheia 52