Kontaktinfo og vakttelefoner

Samlet oversikt over kommunale åpningstider i koronatid
Kontor/tjeneste Åpningstid Merknad
Kommunehuset Stengt for drop-in Avtal besøk med saksbehandler - finn ansatte
Sentralbordet 09:00 - 14:00 Les mer
Innbyggertorg Stengt for drop-in Avtal besøk med innbyggertorget på telefon 901 54 934
NAV Stengt for drop-in Kontaktinfo til NAV Gjerstad
Gjerstad folkebibliotek Fra 2. juni: tirsdager kl. 15:00 - 18:00 og onsdager kl. 12:00 - 15:00 Primært utlån og innlevering av bøker.
Gjerstad legekontor Tlf. 37 11 91 90 Brokelandsheia 52

 

Finne e-post og telefonnumre til ansatte

I ansattoversikten finnes ansatte i Gjerstad kommune som kan kontaktes direkte, via telefon eller e-post. Du kan enten søke etter ansatte i avdeling/enhet ved å bruke nedtrekksfeltet, eller ved å skrive inn den ansattes navn. Du kan også skrive inn stikkord på hvem du ønsker å snakke med (eksempel ordfører, helsesykepleier osv). Ansatte som ikke finnes i oversikten kan nås ved henvendelse til det enkelte arbeidssted.

Epost

postmottak@gjerstad.kommune.no

Post- og besøksadresse

Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad

Ordinære åpningstider kommunehuset

På grunn av koronavirus-pandemien er kommunehuset foreløpig stengt. Du kan kontakte ansatte på huset for avtale om møte.

Innbyggertorget

Telefon 901 54 934

Du finner oss i 2. etg på Kommunehuset. Her får du svar om bl.a byggesak, utleie av lokaler og kommunale bolig- og næringstomter.

Tjenestekontoret i enhet for helse og omsorg

Telefon 477 00 712

Epost: tjenestekontor@gjerstad.kommune.no (vær varsom, ikke oppgi sensitiv informasjon på epost)

Vet du ikke hvem du skal snakke med?

Telefon 37 11 97 00  -  mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00.

Teknisk vakt

Telefon 909 62 500 hele døgnet.

Kun meldinger av feil ved drikkevannsforsyningen, kommunale bygg og kommunale veier m.m.

Vakttelefoner i kommunen

Teknisk vakt, hele døgnet 909 62 500
Hjemmesykepleie (kveldstid/helg/helligdager) 975 96 146
Kommunedirektør (Rådmann) 911 89 779
Ordfører 400 60 772
Ved skadet vilt (påkjørsel eller annet)  02800

 

Andre vakttelefoner

Legevakt 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Barnevern akuttberedskap kveld/helg 37 01 31 01
Politiets operasjonssentral Agder 02800
Klinisk veterinærvakt, hverdager 16:00-08:00, samt helg/helligdag 37 02 48 05
Aust-Agder krisesenter for kvinner 37 02 33 44
Aust-Agder krisesenter for menn 48 89 88 44
Overgrepsmottaket Agder 38 07 34 00
Mental Helse - Hjelpetelefonen 116 123
Agder Energi nett 07 272
Mattilsynet 06 040
Miljøverndepartementet 47 70 09 84
Folkehelseinstituttet 21 07 70 00

 

Adresser og avdelinger
Enhet/avdeling Adresse
Gjerstad kommune (hovedadresse) Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad
NAV og flyktningtjenesten Gjerstadveien 1339
Helse og omsorg Gjerstad omsorgssenter Hoppehagen 28
Visedal barnehage avd. Alvheim Kamperhaug 5
Visedal barnehage avd. Renstøl Grytingveien 25
Abel skole Gamle Sørlandske 1304
Gjerstad folkebibliotek Gjerstadveien 1339
Gjerstad legekontor Brokelandsheia 52